Sportsfiskerne jubler over afgørelse: En tikkende bombe under Tangeværket

Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Viborg Kommunes tilladelse til det store vandkraftværk ved Bjerringbro.

En afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet skaber nu usikkerhed om fremtiden for Danmarks største vandkraftværk, Tangeværket ved Bjerringbro.

Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen betegner afgørelsen som en stor sejr i foreningens kamp for at få skabt fri passage i Gudenåen ved Tangeværket

- Den kan meget vel vise sig at blive en tikkende bombe under Tangeværket, siger han til sportsfiskerforbundets hjemmeside.

Afgørelsen fra klagenævnet ophæver ifølge sportsfiskerne den tilladelse til vandindvinding, som Viborg Kommune gav Tangeværket i 2015.

Nævnet fastslår, at kommunen ikke har foretaget de nødvendige vurderinger af værkets påvirkning af de særligt beskyttede områder opstrøms Tange Sø - specielt påvirkningen af fiskearter som havlampet, flodlampret og bæklampret.

Undrer sig over afgørelsen

Spørgsmålet er, om Tangeværket vil kunne få en ny tilladelse til vandindvinding - eller om afgørelsen vil betyde et endeligt farvel til retten til at producere elektricitet gennem vandet i Gudenåen.

Formanden for Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg, Stine Damborg, har først for nylig hørt om afgørelsen og tør derfor endnu ikke vurdere konsekvenserne.

Formanden for Tangeværket, Jens-Ove Simonsen, siger til TV MIDTVEST, at han undrer sig over afgørelsen, men han vil først kommentere den efter møde, som han skal have med Viborg Kommune senere tirsdag.

Se indslag om klagenævnets afgørelse her.