Ny løsning for et mere klimavenligt landbrug? Peter forsker i at få køer til at bøvse mindre

Regeringen ønsker at afsætte 222 millioner kroner til at udvikle nye teknologier, der kan få landbruget til udlede færre drivhusgasser. Det skal forskerne på Aarhus Universitet i Foulum blandt andre hjælpe til med.

2:52
Professor Peter Lund arbejder i øjeblikket på en løsning, der kan få køer til at udlede mindre metan.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

- Ny teknologi er afgørende for at nå reduktioner i landbrugets udledning.

Sådan lød det tidligere på dagen, da regeringen med landbrugsminister Rasmus Prehn (S) i spidsen præsenterede et nyt klimaudspil. Regeringen ønsker nemlig at sænke udledningerne af drivhusgasser fra landbruget med 7,1 millioner ton frem mod 2030, og den satser derfor på, at man kan benytte sig af metoder, der slet ikke er færdigudviklet endnu til at opnå den målsætning.

Ét af de steder, hvor der bliver arbejdet på nye klimavenlige løsninger til landbruget, er på Aarhus Universitets afdeling i Foulum. Her er forskere blandt andet i gang med at finde ud, om de kan få malkekøer til at bøvse mindre og dermed undgå, at køerne udleder så meget metan, som de hidtil har gjort.

- Sådan en malkeko laver cirka 700 liter metan om dagen. I alt for alle køer udgør det faktisk 40 procent af drivhusgas-udledningen fra dansk landbrug. Vi prøver på at putte et stof i foderet, som hæmmer de her mikroorganismer, der laver metan, fortæller Peter Lund, der er professor på Aarhus Universitet i Foulum.

Metan er en større klimasynder end CO2

Metan er en drivhusgas, der er 25 gange værre end CO2. Der er derfor meget at hente på klimakontoen, hvis man kan begrænse udledningen af den, og derfor arbejder forskerne i Foulum også på biogasanlæg, som skal kunne håndtere en anden stor metan-udleder.

- Biogasanlæg i sig selv har en meget stor nedbringelse af de her klimagasser fra vores gyllelagre, og vi arbejder rigtig meget på at gøre biogas mere bæredygtigt, fortæller Henrik Møller, der er seniorforsker hos Aarhus Universitet i Foulum.

Seniorforsker ved Aarhus Universitet i Foulum Henrik Møller er én af dem, der arbejder på løsninger, som kan gøre dansk landbrug mere klimavenligt.
Seniorforsker ved Aarhus Universitet i Foulum Henrik Møller er én af dem, der arbejder på løsninger, som kan gøre dansk landbrug mere klimavenligt.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Regeringen afsætter i det nye udspil 222 millioner kroner til forskning og udvikling af nye teknologier. Selvom alle løsninger i Foulum fortsat er på forsøgsstadiet, så mener én af forskerne på stedet stadig ikke, at man skal gå endnu mere drastisk til værks og skære ned på dansk landbrugsproduktion.

- Når man kigger på den globale efterspørgsel på kød og mælk, så er den bare stigende. Det må vi bare erkende, og det skal produceres der, hvor klimaaftrykket er lavest, fortæller professor Peter Lund.