Regeringen satser på at omdanne kokager til brændstof

Ny teknologi er afgørende for at nå reduktioner i landbrugets udledning, siger landbrugsminister Rasmus Prehn.

Ny teknologi skal sikre størstedelen af landbrugets reduktion af udledning af drivhusgasser. Der vil være fokus på pyrolyse, viser regeringens udspil, som bliver præsenteret onsdag.

Pyrolyse kan eksempelvis omdanne kolort og halm til flybrændstof og biokul.

Med udspillet håber regeringen at sænke udledningerne fra landbruget med 7,1 millioner ton i 2030.

Men størstedelen - 5 millioner ud af de 7,1 millioner - dækker over et potentiale ved ny teknologi og videreudvikling af kendte ordninger.

Det er her, at pyrolyse kommer i spil. Ifølge udspillet vil regeringen afsætte 222 millioner kroner til forskning og udvikling af nye teknologier som eksempelvis pyrolyse.

Regeringen vil i alt afsætte over 700 millioner kroner til grøn forskning og udvikling på landbrugsområdet, fremgår det af udspillet.

Minister for fødevarer og landbrug Rasmus Prehn (S) erkender, at satsningen på ny teknologi er behæftet med usikkerhed.

Men ny teknologi er afgørende for at nå reduktionerne i landbrugets udledning, siger Prehn.

- Vi skal have modet til at turde satse på teknologien, ligesom vi gjorde med vindmøllerne.

- Dengang troede mange ikke, at vindmøller ville give meget strøm. I dag kommer 50 procent af vores strøm fra vindmøllerne, siger Prehn.

Ifølge regeringens støttepartier satser regeringen for meget på ny teknologi, som endnu ikke findes.

OVERBLIK: Sådan vil regeringen mindske landbrugets CO2-udslip