Ministers idé til nye ungdomsuddannelser får blandet modtagelse

Gymnasieeleven er begejstret, mens rektoren på Viborg Gymnasium og en politiker fra Venstre ser mulige udfordringer i undervisningsministerens idé til placeringen af nye ungdomsuddannelser.

2:15
Alexander Andersen fra Kjellerup smiler ved tanken om en ungdomsuddannelse i byen. I dag pendler han til Silkeborg for at gå i skole.
Foto: Mia Ostenfeld, TV MIDTVEST

Mange unge har i dag lang vej til det nærmeste gymnasium eller handelsskole - og det øger risikoen for, at de dropper ud.

Det er i hvert fald regeringens tese, og derfor vil børne- og undervisningsministeren have flere ungdomsuddannelser uden for de større byer - blandt andet i Brande og Kjellerup.

Men rektoren på Viborg Gymnasium og HF, som i dag har over 800 elever, er ikke begejstret ved tanken om, at det tal i fremtiden måske bliver mindre. Syv af dem kommer nemlig fra Kjellerup.

- Syv elever er ikke meget i forhold til 800 elever. Men det er mere en indirekte ting, vi vil komme til at mærke. Man skal gøre de større gymnasier mindre for at skaffe elever til de små tilbud. Så kan man ikke have alle de studieretninger, man har i dag, siger Lene Klemensen Gade.

Regeringen har defineret 84 elever som den nedre grænse på en ungdomsuddannelse. Et tal, der ikke har megen forbindelse til virkelighedens verden, hvis man spørger Venstres medlem af Børne- og Ungeudvalget i Folketinget.

- Vi har endnu til gode at se regeringens udspil, men det bærer lidt præg af at være lavet i et regneark. På Christiansborg skal vi have koblet virkeligheden på, siger Kenneth Mikkelsen (V).

Pendler-elev er positivt stemt

Alexander Andersen bor i Kjellerup - en af de byer, som med over 10.000 indbyggere ifølge regeringens beregninger kan bære en ungdomsuddannelse.

Lige nu pendler han dog til Silkeborg for at tage sin EUD-eksamen. Turen tager ham et kvarter i bil, så hvis den rette ungdomsuddannelse åbnede i hjembyen, vil han ikke afvise at vælge den.

- Jeg er afhængig af et lift fra en veninde hver morgen for at komme i skole, ellers tager det meget længere tid. Praktisk ville det passe mig bedre, siger han.

I alt barsler regeringen med et udspil om at lave nye ungdomsuddannelser i femten byer i landet  med over 10.000 indbyggere. Udover Kjellerup er der også planer om en i Brande.

- Det er vigtigt, fordi der er flere af de unge, som gennemfører deres uddannelse, hvis den ligger i nærheden af der, hvor de bor, siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Venstre kommer til at se konstruktivt på udspillet, men maner også til, at man tænker sig grundigt om, siger Kenneth Mikkelsen (V).

- Elementer som kvaliteten i uddannelsen og om der kan sikres et ordentligt studiemiljø.