Enhedslisten imod budgetforlig i Thisted: Der skal flere penge til dagplejen

Næste års budget for Thisted Kommune er blevet vedtaget af et bredt forlig i kommunalbestyrelsen, hvor kun Enhedslistens byrådsmedlem er imod budgettet.

Budgettet for 2018 er på plads i Thisted Kommune, efter det blev vedtaget af et bredt forlig i kommunalbestyrelsen. Det oplyser Thisted Kommune i en pressemeddelelse søndag.

I budgetforliget er der et særligt fokus på social- og sundhedsområdet, de unge og borgerservicen.

- Vi har haft fokus på at sikre, at Thisted Kommune er godt rustet til de fremtidige muligheder og udfordringer, der møder os. Vi investerer i en forstærket og forbedret borgerservice med øget digitalisering, øgede investeringer i anlæg og et forstærket fokus på den nære sundhed for syge og ældre, ligesom vi har afsat penge til en koordineret ungeindsats, siger Thisted Kommunes borgmester, Lene Kjelgaard Jensen.

Det eneste byrådsmedlem, der var imod budgetforliget, er Enhedslistens Jens Otto Madsen, medlem af Børne- og Familieudvalget. Han mener, at der bør investeres flere penge i kommunens daginstitutioner. 

- Vi har et godt personale i dagplejerne, men de har for travlt, og de kan ikke undgå utryghedsskabende situationer, siger Jens Otto Madsen og peger på, at dagplejerne ofte står alene med mange børn, når institutionen skal lukkes. 

- Og så vil vi gerne forhindre afvandringen fra Thisted Kommune, og der tror vi, at en god skole- og dagplejepolitik er en god metode til at øge befolkningstilvæksten, fortsætter han.

Koordineret ungeindsats og mere sundhedsvæsen

Med budgettet for 2018 er der sat fokus på det nære sundhedsvæsen. Der er tilført social og sundhedsområdet i alt 5,6 millioner kroner 2018-2021 til at understøtte arbejdet med de demografiske udfordringer.

Budgetforliget tilfører yderligere 4 millioner kroner årligt. Penge, der eksempelvis skal anvendes til en familiesygeplejerske, der skal styrke samarbejdet om de ældre kronikere.

I perioden 2018-2021 er der afsat ni millioner kroner til en særlig indsats med forebyggelseskonsulenter i undervisningen, erhvervsvejledere i Jobcenteret og uddannelsesvejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Du kan læse hele budgetteksten på linket her