Verdensmål: Thisted vil omdanne affald til ressourcer

Danskerne skal aktiveres, hvis Danmark skal leve op til FN's verdensmål. Ny kampagne sætter gang i arbejdet.

De danske kommuner er i fuld gang med at arbejde for FN's verdensmål.

Køge er en af de kommuner, der i længere tid har arbejdet målrettet for verdensmålene blandt andet med fokus på bedre affaldssortering.

quoteVi ville gerne sætte verdensmålene i øjenhøjde

Michael Vendelbo Pedersen, handelschef i Thisted Handelsstandsforening.

Men kommunen har også et ønske om at få endnu flere borgere til at kende verdensmålene.

Derfor deltager Køge sammen med 45 andre kommuner i den landsdækkende kampagne "Danmark for målene", der netop har til formål at inddrage befolkningen i verdensmålene.

Ifølge grøn ambassadør i Køge Kommune Jacob Skjødt Nielsen er deltagelsen i kampagnen en god start for kommunen til at involvere borgerne mere i arbejdet for verdensmålene.

- Der er stadig mange borgere, der ikke ved, hvad verdensmålene er, så alene det at gøre opmærksom på verdensmålene på det lokale torv har givet mere snak om verdensmålene i byen, siger han.

Skal løse klodens største problemer

Verdensmålene blev vedtaget af FN's medlemslande i 2015 og dækker over 17 konkrete mål for at løse nogle af klodens største problemer.

Det er blandt andet mål om mere bæredygtig energi, bedre klimaindsats, mere ansvarligt forbrug og sundhed.

Også i Thisted Kommune har de haft verdensmålene på dagsordenen især med stort fokus på at omdanne affald til ressourcer.

Men borgerne skal involveres, hvis de skal bidrage til verdensmålene, og derfor tog handelschef i Thisted Handelsstandsforening Michael Vendelbo Pedersen initiativ til, at "Danmark for målene"-kampagnen kom til Thisted.

- Vi ville gerne sætte verdensmålene i øjenhøjde, så den enkelte borger kan tænke: "Nå, er det bare det, jeg kan gøre". Det, synes jeg, vi er lykkedes med, siger han.

Og netop at trække verdensmålene ned på et niveau, hvor borgerne kan være med, er afgørende, hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at leve op til målene.

Sådan lyder vurderingen fra professor emeritus ved Aarhus Universitet Steen Hildebrandt.

- Verdensmålene er ikke kun et regeringsanliggende. Hvis befolkninger rundt i verden ikke tager verdensmålene til sig, så vil vi aldrig kunne nå dem, siger han.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Miljø.