Thisted vil have fokus på erhvervsuddannelserne

Et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger, lokale virksomheder og Thisted Kommune skal give virksomheder, elever og folkeskolelærere mere viden om erhvervsuddannelserne i området. Samarbejdet skal åbne for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at der skabes flere praktikpladser lokalt.

I de kommende år bliver der mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor en række erhvervsfaglige områder. For eksempel er der cirka 900 industriteknikere, der forlader arbejdsmarkedet årligt, mens kun 300-350 unge påbegynder uddannelsen. Samtidig oplever mange elever på de erhvervsfaglige uddannelser, at der mangler praktikpladser. Får de ikke en praktikplads, kan de ikke færdiggøre deres uddannelse.

For at imødekomme de udfordringer blev der torsdag d. 18. juni afholdt et partnerskabsmøde mellem Thisted Kommune, erhvervsuddannelserne, brancheforeninger og lokale virksomheder.

Mere viden om mulighederne

Mødedeltagerne blev enige om, at elever allerede i folkeskolen skal have mere at vide om de muligheder, der ligger og venter hos de lokale virksomheder. Samtidigt skal folkeskolen og de erhvervsfaglige uddannelser klæde de unge bedre på, så de opnår de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Til gengæld forpligtede virksomhederne og brancheforeningerne Dansk Industri og Dansk Byggeri sig til at skabe praktikpladser til de elever, der har de nødvendige faglige og personlige kompetencer.

- Vi ved, det bliver en udfordring at skaffe den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft i fremtiden - og allerede i dag mangler vi fx plastmagere i Thy. Mødet viste, at der var en gensidig interesse mellem parterne, siger Peter Brandt Larsen fra Thisted Kommunes erhvervsafdeling, som er initiativtager til mødet.

Positivt møde og engagerede deltagere

På mødet deltog 56 lokale interessenter, blandt andre Britta Munk, HR-Manager ved Bach Composite Industries og medlem af Dansk Industri samt Michael Thinggaard, ejer af Hotel Thinggaard i Hurup.

- Jeg synes, mødet var enormt positivt, og der var stort engagement fra både skoler og virksomheder. Ofte er samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder noget, som læreren aftaler med en enkelt person, og derfor går det langsigtede samarbejde ofte i stykker, netop fordi der ikke er en konkret aftale, fortæller Britta Munk.

- Vi fik en vigtig viden med hjem fra mødet - nemlig den, at vi kan blive bedre til at åbne for skoleklasser og elever, som laver projekter og lignende allerede i folkeskolen. Det kan være med til at give eleverne en meget stærkere viden om deres muligheder senere hen, når de skal vælge uddannelse. Oplæggene gik dog meget på produktionsvirksomheder, mens jeg fremhævede, at servicefagene, som jeg selv repræsenterer, også kan byde ind med mange elementer. For eksempel sprogundervisning eller viden om markedsføring og brug af sociale medier i turisterhvervet, siger Peter Brandt Larsen fra Thisted Kommunes erhvervsafdeling

Fælles ansvar i partnerskabsaftale

For at sikre det videre samarbejde mellem Thisted Skoler og de lokale virksomheder er der lavet en partnerskabsaftale, som parterne skal arbejde videre med. Aftalen skal ses som en hjælp til at få det videre samarbejde sat i rammer og sikre en gensidig forpligtelse.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Uddannelse.