Sjældne flagermus stortrives i Thy

Den hidtil største undersøgelse af flagermus viser, at en af de mest sjældne flagermus kan lide at opholde sig i Thy.

Biologen Anja Sørensen gør forholdene for flagermus endnu bedre. Med særlige kasser til flagermus skabes gode muligheder i de gamle bunkers langs vestkysten.
Biologen Anja Sørensen gør forholdene for flagermus endnu bedre. Med særlige kasser til flagermus skabes gode muligheder i de gamle bunkers langs vestkysten.
Foto: Poul Gerner, TV MIDTVEST

Hvis man sidder ude og nyder de lange lyse sommeraftner, kan man være heldig at opleve en flagermus, der kommer flyvende gennem luften.

Men vi ved meget lidt om det lille, flyvende pattedyr.

Derfor har man i Thy igangsat den hidtil største undersøgelse af flagermus, og den viser til manges overraskelse, at en af Danmarks mest sjældne flagermus, damflagermusen, stortrives i Thy.

-  Det er især damflagermusen, vi har fokus på, for den er en af de mest beskyttede flagermus - ikke bare i Danmark men også i EU, den har den strengeste beskyttelse, som et pattedyr kan have, så vi føler et ansvar for at gøre noget for den art, siger Anja Sørensen, der er biolog ved Thisted Kommune.

quoteVi har fundet dem i bunkers med vand og god læ.

Anja Sørensen, biolog, Thisted Kommune

I de sidste to år har Biologisk Forening i Nordvestjylland, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune med støtte fra 15. Junifonden undersøgt flagermus i Thy med særlige flagermus-detektorer, der kan opfange flagermusens højfrekvente lyde.

Det er blevet til over 200.000 optagelser, som nu er analyseret, og det specielle ved flagermus er, at hver art har sin unikke lyd, så biologerne kan se hvilke arter, der findes, hvor de findes, og hvornår de flyver.

Det er en boks som på billedet, der optager lydene fra flagermus.
Det er en boks som på billedet, der optager lydene fra flagermus.
Foto: Poul Gerner, TV MIDTVEST

Fakta om damflagermus

Søger bunkers

Når flagermusen forlader sit sommerkvarter i skoven, søger de ind på fugtige, mørke steder, som har en konstant temperatur.

Damflagermus er mange steder en sjælden gæst.
Damflagermus er mange steder en sjælden gæst.
Foto: Gilles San Martin, Creative Commons

Mange søger ned i kalkgruberne i blandt andet Daubjerg og Mønsted, men nogle flagermus har også fundet ud at overvintre i bunkers langs vestkysten.

Derfor har Thisted Kommune i de bunkers, der er bedst egnede sat særlige flagermuskasser og rør op.

- Vi har fundet dem i bunkers med vand og god læ, så det er der, vi forsøger at gøre forholdene bedre, siger Anja Sørensen og tilføjer:

- Vi sætter flagermuskasser op, og kasserne er lavet af ru træ, så flagermusen kan få fat og kravle op og hænge med hovedet nedad mellem de to brædder.

Flagermus går i dvale og sover vintersøvn fra midten af september til begyndelsen af maj, derfor håber kommunen på, at flagermusen vender tilbage til vinter, så der fremover kan være en robust bestand af damflagermusen i Thy.