Ny plan for Nationalpark Thy

Onsdag præsenterer Nationalpark Thy en ny plan for naturen i Thy, som skal skabe mere udvikling og sammenhæng i det værdifulde naturområde.

Den nye plan for Nationalpark 2016-2022 ligger nu klar. Planen indeholder 22 indsatsområder, og den indeholder blandt andet planer om at øge indsatsen for at bevare den værdifulde klitnatur i parken.
Nationalpark Thys bestyrelse har et ønske om at skabe både en naturlig vandbalance og en bedre sammenhæng mellem de mest værdifulde naturområder.  
Bestyrelsen vil skabe et bedre vidensgrundlag for naturforvaltningen, samt udarbejde et kulturhistorisk atlas. Begge dele skal bruges til at skabe større synlighed om nationalparkens unikke værdier.
Kommunikationen skal også have et løft. Paken ønsker at øge kommunikationen, så den kan bidrage til at udvikle lokalområdet, og måske endda få flere til at bosætte sig i området.

Har man lyst til at se den nye plan for Nationalparken, kan trykte eksemplarer ses og i begrænset omfang hentes på bibliotekerne i Thisted, Hanstholm og Hurup, Thisted Museum, Arkivet i Vangså og Redningshuset i Lyngby.     

Den nye plan for Nationalpark Thy træder i kraft første april.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Natur.