Nationalpark Thy sender ny nationalparkplan i høring

Den første generation af nationalparkplaner i Danmark var i 2013 genstand for kritik fra Statsrevisorerne. Nationalpark Thy sender nu nye planer i høring.

Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark. Den første nationalparkplan var for perioden 2010 til 2016. De planer mødte dog kritik fra statsrevisorerne i 2013, og derfor er Nationalpark Thy nu klar med sit bud på nye planer for nationalparken.

Nationalparkplanen indeholder denne gang en fælles identitet udover vision, målsætninger og handlingsplan for perioden. Bestyrelsen foreslår, at 13 af 22 udvalgte indsatsområder har højeste prioritet i de kommende 6 år.

Planen har fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem især de fugtige dele af klithederne, hvor mange sjældne og sårbare arter fx Ensian-Blåfugl har sine levesteder. Det er desuden planen at udarbejde et kulturhistorisk atlas, en masterplan for formidling og synliggøre mulighederne for naturoplevelser. Derudover er det også planen at styrke nationalparkens brand og videreudvikle involveringen af frivillige, styrke undervisning og forskning og bidrage til at koordinere erhvervsudvikling i tilknytning til Danmarks største vildmark.

Bestyrelsesformanden for Nationalpark Thy mener, at man med de nye planer imødekommer kritikken fra statsrevisorerne

- Med den nationalparkplan, vi nu sender i høring, har vi nu et forslag til en mere præcis plan, der kan blive et godt styringsværktøj i nationalparkens udvikling i de kommende år, siger Ejner Frøkjær i en pressemeddelelse.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Natur.