Landmandspar fra Thy lærte fra sig om levende natur i landbruget

Landmandsparret Ebbe og Jørga Hvelplund havde inviteret fremtidens landmænd en tur i marken for at fortælle dem om biodiversitet i landbruget.

Der var biodiversitet på dagsordenen i går hos Ebbe og Jørga Hvelplund fra Brund i Thy. De har i årevis haft fokus på landbrug og biodiversitet.

Antallet af arter af både planter og dyr, der er i fare for at blive udryddet i den danske natur, er nemlig alarmerende højt, og det ville parret sætte fokus på.

Mandag havde de inviteret næste generation af landmænd og andre interesserede indenfor til en snak om, hvordan landbrug og vild natur kan gå hånd i hånd. 

Det blev også til en rundvisning på markerne, hvor biodiversiteten er i fuld flor. Her viste Ebbe og Jørga Hvelplund deres arbejde frem, som går på at give naturen plads til at gro omkring deres diger og levende hegn. 

- Digerne er nogle planter, der etablerer sig over lang lang tid, og derfor får man et helt andet liv. Vi har en aftale med naturen: Vi har markerne og så har de digerne og de levende hegn, siger Jørga Hvelplund.

Biodiversitet betyder variation i den levende nature. Det vil sige, at nogle steder på gården får naturen frit spil, med alt hvad det indebærer af planter og dyr, der lever naturligt i omgivelserne.

Landmansparret har arbejdet med biodiversitet i 30 år, og det er blandt andet på grund af deres baggrund som biologer.

- Vi gik med det samme meget op i at få lavet en bedrift, hvor der var plads til naturen, og så ville vi prøve at leve af det, fortæller Jørga Hvelplund.

Fremtidens landmænd var på besøg

På rundvisningen deltog omkring 20 elever fra Morsø Landbrugsskole. Det er den næste generation af landmænd, der skal kæmpe for bevarelsen af dyrene, planterne og insekterne.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi bevarer naturen i forhold til, at vi skal have noget at kigge på, i stedet for bare at kigge på bygninger og forurene, siger landbrugseleven Signe Søndergaard Torp.

Efter rundvisningen på gården var der tid til debat og oplæg. Blandt andet fra Andrea Oddershede fra Seges, der hører under Landbrug & Fødevarer, og som gerne så flere landmænd gøre som Ebbe og Jørga Hvelplund.

- Det skal vi fordi, natur er en fed ting, og som Ebbe Hvelplund sagde, så behøver han faktisk ikke sommerfuglene, bierne eller blomsterne, men det giver en skønhed, og det gør ham glad, siger Andrea Oddershede.

Da mødet efter et par timer var slut, var det et tilfreds værtspar, der kunne sige farvel og tak for denne gang. 

- Vi synes, det har været en rigtig interessant dag, og at det var dejligt, at de unge mennesker var med. Vi var rigtig glade for at vise vores gård frem, og vi synes, der var stor interesse for det, fortæller Jørga Hvelplund.

Det er anslået, at cirka 20 procent af Danmarks 30.000 dyre- og plantearter er i fare for at blive udryddet.