Gødstrup: Psykiatrisk afdeling på vej

Region Midtjylland har i dag udpeget den totalrådgiver, som skal tegne den nye psykiatriske afdeling på DNV-Gødstrup. Den psykiatrisk afdeling på Det Nye hospital i Vest, Gødstrup, er derfor rykket et skridt nærmere.

Region Midtjylland har i dag udpeget SMAK Architects, AART Architects, Nordic - Office of Architecture, Midtconsult og Vega Landskab som dem, der i de kommende år skal stå for udfærdigelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag til det cirka 16.900 m2 store byggeri med en totalramme på 381 mio. kr. I alt havde 13 budt ind på byggeriet.

Regionsrådsformand Bent Hansen, der i dag kunne udråbe vinderen, ser frem til de kommende års proces med at gøre vision til virkelighed:

- Afslutningen på konkurrencen markerer et stort skridt hen imod at få bygget rammerne for en faglig ambitiøs og attraktiv psykiatrisk afdeling på Det Nye hospital i Vest, Gødstrup. Den skal samle de regionale psykiatriske funktioner i Holstebro og Herning samt den stationære del af børne- og ungdomspsykiatrien i Viborg, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Visionært og bæredygtigt byggeri

Projektet er blevet bedømt for sin evne til at understøtte Region Midtjyllands vision for fremtidens psykiatriske behandling i Region Midtjylland: Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom. Men det er også valgt ud fra en bæredygtig økonomi.

- Totalrammen for byggeriet skal holdes. Region Midtjylland står overfor store økonomiske udfordringer i de kommende år, og derfor vil der fra administrationens side vil der allerede i de forestående kontraktforhandlinger blive stillet skarpt på, at projektet skal have en bæredygtig anlægsøkonomi, siger Bent Hansen.

Projektet er derudover også blevet vurderet på den arkitektoniske sammenhæng med det øvrige DNV-Gødstrup.

- Vi mener, at lokalernes udformning er lige så vigtig for den psykiatriske behandling, som avanceret teknik er for den somatiske behandling, siger Direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Gert Pilgaard Christensen.

Bygningerne skal rumme 80 voksenpsykiatriske senge, 13 børne-/ungdomspsykiatriske senge samt ambulante funktioner for børne-/ungdoms- og voksenpsykiatrien.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.