Vestjysk gods har fået 14 millioner til at hive protein ud af græs

Ausumgaard ved Struer får et prototypeanlæg til bioraffinering af græs, der skal levere et bæredygtigt alternativ til importeret soja i foder.

Et mere miljø- og klimavenligt landbrug med færre kornmarker og mere græs.

Sådan lyder det langsigtede mål bag et nyt projekt på Ausumgaard ved Struer, som netop har fået en bevilling på 14 millioner kroner fra den særlige pulje til fremme af grøn bioraffinering. 

Kristian Lundgaard-Karlshøj, der ejer Ausumgaard, er meget begejstret for den økonomiske støtte, projektet har fået. 

- Vi har arbejdet med det rigtig længe, så det er rigtig fedt, at det lykkedes, siger han.

Inspirere andre landmænd

Projektet, der har fået navnet TailerGrass, skal etablere et prototypeanlæg til bioraffinering af græs på herregården.

Bioraffinering af græs er en proces, hvor man udvinder protein fra græs.

Proteinet skal bruges til svinefoder og kan erstatte importeret soja, som er mere miljøbelastende. 

I dag har man allerede forsøg med at hive protein ud af græs, men det er første gang, at man vil prøve at gøre det i så stor skala, som det vil ske på Ausumgaard.

Anlægget bliver et demonstrationsanlæg, der skal inspirere andre landmænd til at gå samme vej.

Indslag om ambitionerne på Ausumgaard fra den 26. november 2019. 

- Hvis det her kommer til at virke, og det viser sig, at der er en forretning i det, så er det en grøn revolution inden for landbruget, siger Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Det skyldes, at en vellykket bioraffinering af græs i stor skala vil betyde, at landmænd kan tjene penge på at dyrke græs på markerne i stedet for korn.

Stor gavn for miljøet

Græs er bedre til at lagre kulstof fra luften, og metoden, der bliver brugt til at høste græsset, er bedre for biodiversiteten. 

Kristian Lundgaard Karlshøj forklarer, at dyrkningen af græs passer rigtig godt til økologisk planteavl.

- Den, der kører forbi ude på hovedvejen om fem år, vil se, at der er meget mere græs på markerne, spår Kristian Lundgaard Karlshøj. 

Ausumgaard har allerede 200 hektar med kløvergræs, og det areal vokser til cirka 300 hektar med det nye raffineringsanlæg.  

Da ejendommen ikke har køer, bliver græsset i øjeblikket brugt i energiproduktionen i gårdens biogasanlæg, men fremover skal der udvindes proteiner til foder fra græsset, før restproduktet ryger i biogasanlægget.

Om projektet


Læs flere artikler fra Struer eller i kategorien Erhverv.