Søstjerne-fabrik skal producere svinefoder

Vestjyllands Andel investerer 15 millioner i søstjernefabrik.

Der har været arbejdet med planerne om at bruge søstjerner til svine- og hønsefoder i årevis. Lovgivningen er langt om længe på plads. Grovvarevirksomheden, Vestjyllands Andel, investerer nu 15 millioner kroner i en fabrik, der skal forarbejde søstjernerne til foder.  

- Vi er efterhånden blevet relativt store på økologisk foder. Vi producerer næsten 100.000 tons økologisk foder om året. Derfor har vi brug for mere og mere økologisk protein. Og det her er jo så at betragte som økologisk protein. Søstjernerne er en del af et bæredygtigt kredsløb, siger Steen Bitsch adm. direktør i Vestjyllands Andel.

Søstjernerne indeholder protein og skal konkurrere med fiskemel til økologisk svine- og hønsefoder. Lige nu har Vestjyllands Andel to forskellige lokationer til fabrikken i kikkerten. Begge i Skive-området.

- Vi ligger lige på kanten af, hvad der forretningsmæssigt er fornuftigt. Men jeg tror, det er fornuftigt på den lange bane, fordi den her forsyning er mere sikker og samlet set økologisk set og økonomisk set og miljømæssigt set bæredygtig.   

- Derfor tror vi på, at det er et rigtigt skridt at tage, siger Steen Bitsch.   

Forsøg bliver til industri
Der har i en længere periode været kørt forsøg på en svinefarm ved Herning. Projektet blev oprindeligt forsinket, fordi søstjerne ikke stod på EU's liste over godkendte fodermidler til svin. Men en ændring i EU åbnede for et års siden op for forsøgene, der nu bliver til en reel industri.  

- Vi regner med, at det tager nogen år, før vi har betalt investeringen, men det kan vi også godt vente på. Det kan også godt være, vi lykkes med at finde nogle andre afledte produkter, som vi også godt kan bruge, siger direktøren.   

Der er masser af søstjerner i Limfjorden. Fabrikken på Skiveegnen skal forarbejde 10.000 tons søstjerner årligt. 
Der er masser af søstjerner i Limfjorden. Fabrikken på Skiveegnen skal forarbejde 10.000 tons søstjerner årligt. 

 

To fluer med et smæk
Søstjerner er et stigende problem i Limfjorden. Antallet er stigende og søstjerner udgør et problem for af muslinger og østers. Søstjernerne kan udrydde store områder for muslinger, og er derfor en torn i øjet på muslingefiskeriet i fjorden.

- Jeg synes at vi har en forpligtelse i at få skabt den der cirkulære økonomi i vores langbrugsproduktion. Landbruget har jo fået skæld ud for mangt og meget i tidens løb. Her har vi en mulighed for også at gøre noget, som virkelig rækker ud over det, der sædvanligvis har været gjort. Det viser en kæmpe omstillingsparathed i vores erhverv, siger Steen Bitsch. 

Hos mulingefiskerne er formand også meget godt tilfreds. 

- Det er jo rigtig godt. Det er jo det, der er blevet arbejdet på i mange år nu. At der nogen, der kommer nu og vil lave en fabrik, så vi kan komme af med vores søstjerner, det er supergodt, siger Viggo Kjølhede, der er formand for foreningen Muslingeerhvervet.  

- Det er vigtigt for muslingebestanden i fjorden. Vi er afhængige af vores muslinger og søstjernerne er jo hårde ved det, så det her kan ikke være bedre, siger Viggo Kjølhede.  

 


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Erhverv.