VIDEO: Søstjerner som dyrefoder

Fiskerne i Limfjorden har fået statsstøtte til at undersøge, om søstjerner kan bruges som foder til grise og høns.

Søstjerner fra Limfjorden kan måske udvikle sig til nyt erhvervseventyr.

Muslingefiskerne har i hvert fald fået statsstøtte til et forsøg, der skal vise, om søstjernerne egner sig som foder til grise og høns.

Forskere fra Aarhus Universitet har allerede gode erfaringer med at bruge søstjerner som foder på forsøgscentret i Foulum. Og nu skal forsøget så prøves af i stor skala på en svinefarm.

- Hvis vi giver dyrene søstjerner i foderet, vokser de faktisk lige så godt, som hvis vi inkluderer fiskemel. Og fiskemel er en rigtig dyr råvare i øjeblikket, siger lektor Jan Værum Nørgaard fra Aarhus Universitet.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Samfund.