Landsretten idømmer 29-årig otte års fængsel for årelang mishandling og indespærring af ung kvinde

I dag er der i Vestre Landsret faldet dom i en omfangsrig sag om blandt andet mishandling af en 24-årig kvinde. Retten i Viborg har tidligere dømt gerningsmanden til forvaring.

I halvandet år blev en ung kvinde holdt fanget i en lejlighed i Højslev øst for Skive, hvor hun levede under kummerlige forhold, mens hun blev udsat for en lang række ydmygelser og overgreb.

Vestre Landsret har fredag middag idømt hovedgerningsmanden, Martin Lønborg Nielsen, otte års fængsel for mishandlingen af den unge kvinde. Han er samtidig også dømt for at have udsat en anden tidligere samlever for lignende ydmygelser.

I februar blev han idømt forvaring ved Retten i Viborg, og anklagemyndigheden gik efter en stadfæstelse af den dom.

- Vi synes, han skulle idømmes forvaring, fordi det blandt andet var retspsykiatrien og Retslægerådets vurdering, at tiltalte var så farlig, at det kunne være påkrævet. Derudover er der tale om en særdeles grov sag med flere alvorlige og grove forhold, som er begået over en længere årrække, siger anklager ved Statsadvokaten i Viborg Jeanni Andreeva.

Landsretten valgte dog at nedsætte Martin Lønborg Nielsens straf, og det skete ifølge anklageren på baggrund af en juridisk vurdering.

- Der er nogle betingelser for at kunne idømme forvaring, og hovedårsagen til, at han ikke i landsretten blev idømt forvaring, er efter min opfattelse, at han ikke er tidligere straffet, siger anklager Jeanni Andreeva.

Udover fængselsstraffen skal offeret Christina Egebjerg Jensen have 150.000 kroner i erstatning, mens det andet offer skal have 80.000 kroner.

SAGEN KORT


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Samfund.