Jørgen har haft gavn af sundhedsklynge: – Jeg har et godt liv

Fredag præsenterede regeringen en aftale om nye sundhedsklynger i Danmark. En lignende ordning findes allerede i Region Midtjylland.

Jørgen Aggerholm fra Skive er hjertepatient. Efter en operation har han det godt i dag.

- Jamen, jeg kan det, jeg gerne vil, sådan så jeg har et godt liv. Det er jo det, man må stræbe efter, fortæller han. 

At han har det godt, skyldes ikke kun operationen, men også en ordning som regeringen vil have rullet ud i hele landet.

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske regioner om 21 nye sundhedsklynger i Danmark. De skal ligge omkring de eksisterende akutsygehuse.

I klyngen skal hele sundhedsvæsenet arbejde sammen: Psykiatrien, praktiserende læger og kommunen.

Når en patient for eksempel udskrives fra et sygehus, så får han et opkald fra kommunen om at komme i genoptræningsforløb.

Hele ideen er, at patienten ikke må blive tabt mellem to stole.

Selvom aftalen er ny, så er sundhedsklynger ikke ukendt her i landsdelen. 

Region Midtjylland har nemlig arbejdet med modellen i flere år. Og én af dem, der har nydt godt af det, er Jørgen Aggerholm fra Skive. 

Efter en hjerteoperation kom han i gang med at genoptræne takket være et tæt samarbejde mellem hospitalet i Viborg og hans hjemkommune Skive.

- Jeg havde ikke selv opsøgt en fysioterapeut. Det havde jeg ikke. Det er jeg helt sikker på, fastslår han.

Da han kom hjem fra sygehuset, blev han kontaktet af en fysioterapeut fra kommunen med et tilbud om genoptræning. Det har ændret hans liv.

- Det betyder jo, at du pludselig finder ud af, at du kan noget mere. Og du begynder at komme ud og gøre noget mere igen, fortæller Jørgen Aggerholm.

Hans historie er et eksempel på, at der i Region Midtjylland allerede eksisterer et samarbejde i stil med de nye sundhedsklynger.

- Vi har allerede sundhedsklynger, der er dannet omkring vores akuthospitaler ved de tilhørende kommuner og regionen, og vi har et rigtigt godt samarbejde, så der er rigtigt meget, der fungerer i dag, som vi så kan bygge videre på, med den aftale, der er lavet her, mener Anders Kühnau, regionsrådsformand, Socialdemokratiet Region Midtjylland.

Aftalen om sundhedsklynger er en del af de kommende forhandlinger om en ny sundhedsaftale i folketinget. 

Jørgen Aggerholms historie er et eksempel på, at der i Region Midtjylland allerede eksisterer et samarbejde i stil med de nye sundhedsklynger.
Jørgen Aggerholms historie er et eksempel på, at der i Region Midtjylland allerede eksisterer et samarbejde i stil med de nye sundhedsklynger.
Foto: Karsten Mortensen, TV MIDTVEST