Kjellerup misser kommunale jobs

Der er ikke plads til en tilsynsenhed på rådhuset i Silkeborg. Alligevel afviser byrådet bruge det gamle rådhus i Kjellerup, som kommunen ellers selv ejer. Istedet vil kommunen leje lokaler i Silkeborg midtby.

Når Silkeborg Kommune fra 1. januar 2014 får ansvaret for at føre tilsyn med de sociale tilbud i hele Region Midtjylland, bliver de op mod 75 medarbejdere ikke placeret på rådhuset i Silkeborg. Det er der nemlig ikke plads til.

Plads er der til gengæld rigeligt af på det gamle rådhus i Kjellerup. Rådhuset blev tømt, da Kjellerup Kommune blev en del af Silkeborg Kommune.

Rådhus forbliver tømt

Mandag behandlede byrådet i Silkeborg et forslag om, hvorvidt de 75 medarbejdere skulle placeres i Kjellerup. Men Kjellerup det korte strå. Enheden skal placeres i Silkeborg midtby - i lejede lokaler. En beslutning, som byrådet dog ikke var enige om.

- Det var ikke et enigt byråd. Dansk Folkeparti, Venstre samt en enkelt Socialdemokrat stemte for at vi skal udnytte de fasiliteter, vi allerede råder over, men et flertal var altså imod placeringen i Kjellerup, fortæller Silkeborgs borgmester Hanne Bæk Olsen, (S).

Kommunen vil samle opgaver

Silkeborg Kommune har siden reformen ønsket, at alle administrative opgaver er samlet ét sted. Det er billigst og giver en god synergi, mener kommunen.

Men når kommunen nu lejer lokaler i Silkeborg midtby, bliver enheden netop ikke samlet med resten af rådhuset. Derfor blev det drøftet, om enheden ikke lige så godt kunne placeres i Kjellerup, sådan som flere partier i byrådet ønskede.

- Man skal tænke på, at rådhuset i Kjellerup har stået tomt i flere år. Skal det renoveres, vil det koste mere end 20 millioner, og så har vores strategi hele tiden været, at vi netop ønsker at samle administrationen i Silkeborg, så derfor bliver det sådan, siger Hanne Bæk Olsen.

Usikker fremtid

Med beslutningen er der nu for alvor åbnet for debatten om, hvad der skal ske med det gamle rådhus i Kjellerup. Og det er da også et punkt, som vil komme på byrådets dagsorden nu, fortæller borgmesteren, som personligt har svært ved at se, hvad kommunen skal bruge de tomme bygninger til.

- Jeg mener, vi bør sælge det. Og hvis ikke der er interesserede købere, så kunne man også rive det helt ned, siger borgmesteren.

Den nye enhed, Socialtilsyn Midt, skal fra 1. januar 2014 føre tilsyn med omkring 2.600 sociale døgntilbud i hele Region Midtjylland, herunder 2.000 plejefamilier og 600 øvrige sociale tilbud.

Baggrunden for de nye socialtilsyn er de senere års mange sager om svigt af udsatte børn og voksne.