Lokale føler sig overhørt: Vigtige vandløb droppet af regeringen

1.000 kilometer vandløb står til at blive glemt, selv om det i mange tilfælde er imod anbefalingerne.

02:58

Se indslaget: Regeringen kritiseres for at se bort fra lokale anbefalinger om beskyttelse af vandløb. Video: Lars Lauridsen, TV MIDTVEST

Man plejer at sige, at mange bække små, gør en stor å. I sagen her kan man måske nærmere sige, at mange bække små skaber stor vrede.

Kritikken breder sig i hvert fald efter regeringen meldte ud, at 1.000 kilometer vandløb skal fjernes fra vandmiljøplanerne. Hvis det sker, mister de myndighedernes bevågenhed og skal dybest set passe sig selv.

Blandt de kritiske røster er Vandrådet Ringkøbing Fjord, hvor tovholder Lene Moth har svært ved at se, hvorfor regeringen har valgt at overhøre alle anbefalinger i den bekendtgørelse, der lige nu er ude i høring.

- Vi er meget forundrede og skuffede over, at man tilsidesætter indstillinger fra et enigt vandråd, siger hun.

Fiskere forstår ikke udvælgelsen

Både de grønne organisationer, kommunerne og landbruget er enige om, at mange af de 1.000 kilometer vandløb er vigtige for miljøet, og også sportsfiskerne undrer sig over regeringens oplæg.

Det må være en fejl.

Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund

Torben Thinggaard fra Danmarks Sportsfiskerforbund nævner blandt andet en lille bæk nord for Videbæk som eksempel på ét af mange vandløb, der ikke burde være nævnt i bekendtgørelsen.

- Hvis man kigger på smådyr, så er vandløbet faunaklasse seks, som er den næsthøjeste klasse. Der har tidligere været en stor bestand af ørredyngel, og det kan der komme igen. Så der er ingen argumenter for at tage det ud. Der er ingen hjemmel i vandrammedirektivet til at tage det ud, så det må være en fejl, siger Torben Thinggaard.

Torben Thinggaard fra Danmarks Sportsfiskerforbund mener at blandt andet bækken ved Videbæk har stor miljømæssig værdi. Foto: Lars Lauridsen, TV MIDTVEST

Venstre: Kritikken kommer for tidligt

At være med i vandplanerne giver et vandløb ekstra beskyttelse. Det betyder blandt andet, at der skal laves en plan for, hvordan man forbedrer miljøet omkring vandløbet. Den status kan altså forsvinde for 1.000 kilometer vandløb.

- Det får en betydning for, at man efterfølgende ikke får mulighed for at lave nogle decideret miljøforbedrende indsatser i og med at man ikke længere får tilskudsmuligheder fra EU, siger Lene Moth.

Der er dog stadig håb for den vestjyske bæk og de mange andre vandløb i samme situation. Selv om en lang række vandløb er blevet udpeget, så er den endelige afgørelse ikke truffet endnu.

Jeg kan godt forstå vandløbsrådenes kritik, hvis vi ikke fulgte deres anbefalinger, men det er lige en postgang for hurtigt.

Thomas Danielsen, Venstre

- Jeg kan godt forstå vandløbsrådenes kritik, hvis vi ikke fulgte deres anbefalinger, men det er lige en postgang for hurtigt. Vi har kun lavet en grovsortering af vandløbene i dag, og først til efteråret kommer vi længere ned i materien, siger folketingsmedlem Thomas Danielsen, der sidder med i Miljø- og Fødevareudvalget for Venstre.

Det er dog ikke nok til at berolige vandrådets Lene Moth, som stadig ikke forstår processen.

- Efter mine beregninger er det cirka i 76 procent af tilfældene, man ikke har lyttet til de indstillinger, der er kommet fra Vandrådet Ringkøbing Fjord, siger hun.

Flere kommuner arbejder lige nu på et høringssvar, hvor de vil udtrykke deres utilfredshed. Regeringens forslag er i høring indtil på fredag.

Sagen kort

Blå blok besluttede i 2016 som en del af landbrugspakken, at alle vandløb, der har et opland på under ti kvadratkilometer, skal revurderes - det svarer til omkring 8.500 kilometer. Daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) lagde dog op til at beholde visse mindre vandløb i vandplanerne.

 

I maj 2017 regnede Miljø- og Fødevareministeriet sig frem til, at kriterierne fra Aarhus Universitet ville betyde, at 917 kilometer vandløb falder uden for beskyttelse. Vandråd og kommuner har regnet efter og er nået frem til omkring 1.000 kilometer.

 

Ud over at tage stilling til små vandløb skal regeringen også genoverveje status for kunstige vandløb. Det forventes at være afklaret i slutningen af 2019.