Dispensation baner vejen for hjælp til fyrede Vestasansatte

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen giver fyrede Vestasansatte i Lem i dispensation, så de kan få 2,5 mio. kr. i hjælp fra Varslingspuljen.

Vestas har varslet afskedigelse 296 ud af 980 medarbejdere på vindmøllefabrikken i Lem. Derfor har Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland bedt om en dispensation fra varslingsreglerne for at få del i Varslingspuljen. Varslingspuljen er en pulje under Beskæftigelsesministeriet, der er til for at hjælpe, når større virksomheder lukker eller eksekverer større fyringsrunder, sådan som det altså er tilfældet i Lem. 

Årsagen, til at dispensationen er nødvendig, er, at omfanget af afskedigelserne ikke lever op til det almindelige krav for at få del i Varslingspuljen. Her lyder det, at afskedigelserne skal udgøre mindst halvdelen af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Det er den regel ministeren, nu har dispenseret for og det har muliggjort en bevilling på 2,5 mio. kroner.

Størstedelen af de 2,5 millioner kroner forventes at blive brugt til jobsøgnings- og opkvalificeringskurser til de afskedigede medarbejdere. Det skal sikre, at de er bedst muligt rustet, efter ansættelsen hos Vestas ophører. Hjælpen fra Varslingspuljen vækker glæde på jobcentret i Ringkøbing-Skjern Kommune, som skal forsøge at hjælpe de 126 afskedigede Vestas-arbejdere, der er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune videre.

- Det er altid rart at kunne gøre en ekstra indsats. Med disse ekstra midler kan vi give de afskedigede de bedst mulige betingelser fra dag et af til at komme videre i deres arbejdsliv, siger Susanne Nielsen, der er afdelingsleder på Jobcenter Ringkøbing-Skjern. 

Kompensationspenge på vej til fyrede Vestas-medarbejdere