Siemens-sag: Dommens dag for syge vindmøllearbejdere

Retten i Aalborg tager torsdag stilling til krav om millionerstatning til tidligere Siemens-ansatte.

Foto: www.siemens.com/press

Blev tre tidligere medarbejdere ved vindmøllefabrikken Siemens Wind Power i Aalborg syge af at passe deres arbejde med at støbe forme til vindmøllevinger?
    
Og kan deres tidligere arbejdsgiver i givet fald lastes for, at der ikke var styr på arbejdsmiljøet?
    
Det spørgsmål afgøres torsdag af Retten i Aalborg.
    
De tre tidligere medarbejdere har lagt sag an mod deres tidligere arbejdsplads. De kræver tilsammen knap en million kroner i erstatning for svie, tort og tabt arbejdsfortjeneste.
    
Medarbejderne mener, at det er uforsvarlige arbejdsmiljøforhold, der har ført til, at de er blevet kronisk syge med astma og eksem.
    
De to af medarbejderne er tidligere blevet tilkendt en arbejdsskadeerstatning. For den tredje persons vedkommende har Arbejdsskadestyrelsen ikke fundet en sammenhæng mellem sygdom og arbejdet.
    
Det er arbejdet med epoxy og de såkaldte isocyanater, der ifølge medarbejderne selv har gjort dem syge.
    
I retten har de forklaret, at epoxy trængte igennem overtræksdragterne, men at der ikke var tid til at skifte dem.
    
Desuden blev vindmøllevingerne sprøjtet med isocyanater i en årrække, selv om det var i strid med reglerne.
    
Hos 3F, der har anlagt sagen på vegne af de tre medarbejdere, er arbejdsmiljøpolitisk chef Ulla Sørensen overbevist om, at de tre medlemmer vinder sagen.
    
- Det er tydeligt for enhver, at arbejdsforholdene ikke har været gode nok. Det må føre til, at vores medlemmer får en erstatning, siger Ulla Sørensen.
    
Hvis retten giver de tre tidligere medarbejdere medhold, forventer 3F, at det kan bane vejen for en stribe lignende sagsanlæg.
    
- Dommen kan være et godt udgangspunkt for, at også andre skadelidte kan få erstatning. Men det kan vi først tage stilling til, når vi har læst dommen, siger Ulla Sørensen.
    
Siemens oplyser via presseafdelingen, at man først vil kommentere sagen, når der er afsagt dom.
    
Claus Rose, der er sikkerhedsansvarlig i Siemens, siger dog i en udtalelse på virksomhedens hjemmeside, at det var en "fejl", at man ikke "i tide" fik ansøgt om en dispensation til at anvende de såkaldte isocyanater.
    
- Dette er desværre sandt, og det var en fejl fra vores side. Så snart vi opdagede, at denne dispensation var påkrævet, ansøgte vi straks om den - og fik den, siger han.
    
 Claus Rose tilføjer, at Siemens aldrig forsætligt ville bryde loven.

 

02:10

Se TVMIDTVESTs indslag her, hvor medarbejdere hos Siemens Wind Powers vingefabrik i Engesvang er bekymrede for arbejdsmiljøet.

Luk video

 

Fakta:

    
* De tre medarbejdere kræver erstatning af deres tidligere arbejdsgiver på henholdsvis 509.554 kroner, 251.842 kroner og 136.007 kroner.
    
* Medarbejderne har arbejdet med at bygge forme til vindmøllevinger. I den forbindelse har de arbejdet med farlige kemikalier som epoxy og isocyanater.
    
* Det er ifølge medarbejderne årsag til, at de er blevet syge med blandt andet astma og eksem.
    
* Medarbejderne mener, at arbejdet ikke har været planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
    
* Det er virksomhedens ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven.
    
* Siemens afviser, at virksomheden er skyld i, at medarbejderne er blevet syge.
    
* Siemens har dog erkendt, at en underleverandør har anvendt isocyanater, selv om det har været forbudt.
    
* Først i 2011 søgte virksomheden en dispensation fra forbuddet, da man ifølge virksomhedens eget udsagn blev klar over, at det var påkrævet.
    
* 37 medarbejdere er ifølge Siemens' egne oplysninger blevet syge efter at have været udsat for epoxy og isocyanater i perioden fra 2005 til 2015.
    

    
/ritzau/