Sygeplejersker frygter at blive kastet fra det ene sygehus til det andet

Et krav om fleksibilitet møder hård kritik. Sygeplejeskerne mener selv, at det kan komme til at gå ud over patienterne.

Læger og sygeplejersker skal kunne kaldes ind på flere forskellige sygehuse. Men det vil gå ud over patienternes sikkerhed, mener sygeplejerskerne selv.

- Det er ikke realistisk og måske endda uforsvarligt, siger Laila Garsdal Petersen, Fællestillidsrepræsentant i Hospitalsenheden Vest og sygeplejerske på anæstesiafdelingen i Herning.

Det er et bestemt krav fra Danske Regioner til overenskomstforhandlingerne, som sundhedspersonalet stejler over: Kravet om, at de skal være til rådighed for flere forskellige sygehuse.

quoteHvis ikke man kender de fysiske rammer og sine kollegaer, så er der en større risiko for, at der sker fejl.

Anja Laursen, kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Region Midt.

- Vi frygter, at man måske skal være i Silkeborg den ene dag og Holstebro dagen efter. Hvis ikke man kender de fysiske rammer og sine kollegaer, så er der en større risiko for, at der sker fejl, siger Anja Laursen, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd for Region Midt.

Dansk Sygeplejeråd peger også på, at personalets privatliv ikke vil kunne hænge sammen, hvis de den ene dag skal arbejde på et sygehus i én by og den næste på et andet sygehus.

- Vi afviser det her forslag. De fleste mennesker har brug for at vide, hvor de skal være om morgenen, så man kan få en hverdag til at hænge sammen, siger Anja Laursen.

Regionen vil have mere fleksibilitet

Udspillet er dog helt misforstået, mener Anders Kühnau (Soc.dem.), formand for Region Midtjylland.

- Det har aldrig været vores mening at sende medarbejdere rundt i et daglejersystem fra dag til dag, siger han.

Han forklarer, at regionernes hensigt med kravet er at få mulighed for at flytte personale rundt inden for den samme afdeling, som kan være spredt ud på flere sygehuse.

- Tanken er, at det giver mere fleksibilitet, siger Anders Kühnau.

Et problem for fagligheden

På anæstesiafdelingen i Herning forstår man godt ønsket om fleksibilitet, men der hører forståelsen også op.

- Jeg synes, regionen skal være opmærksomme på, at vi som sygeplejersker har et fagligt ansvar, vi skal opretholde, siger  Laila Garsdal Petersen.

Hun frygter, at kravet vil få konsekvenser for hele faget.

- Jeg er bange for, at det her kan få sygeplejersker til at vælge faget fra, siger hun.

Indtil videre er intet dog endeligt besluttet, og overenskomstforhandlingerne fortsætter i næste uge.

Det vil gå ud over patienternes sikkerhed, og så kan lægerne og sygeplejerskernes privatliv ikke hænge sammen. Det er det sygeplejerskerne frygter, hvis et bestemt krav fra Danske Regioner i overenskomstforhandlingerne bliver til virkelighed.

 


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.