Regionerne reddet: - Det har været en svær tid

Formand for Region Midtjylland ærgrer sig over en masse spildt tid på lukningsdiskussioner, men er glad for, at den nye regeringsaftale endeligt freder regionerne.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) er glad for, at regionerne nu endelig er fredet. Foto: Lasse Uttrup, TV MIDTVEST

Med regeringsaftalen sent tirsdag aften hæfter formanden for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) sig ikke overraskende ved, at regionerne får lov at bestå.  

Vi har spildt en masse tid på at diskutere en sundhedsreform, som alligevel ikke bliver til noget.

Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland

- Jeg er rigtig glad for, at regionerne videreføres. Det betyder, at borgerne stadig har politikere, som de kan stille til ansvar for beslutninger, som vedrører deres sundhedsvæsen helt tæt på dem, siger han til TV MIDTVEST.

Læs også Rødt flertal i Folketinget giver nyt håb for regionerne

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre. I aftalen står blandt andet:

- At regionerne videreføres, så der sikres et fortsat decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse.

- At kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet styrkes og at forholdene for patienter, herunder vilkårene for fødende, forbedres.

Aftaletekst på sundhedsområdet:

En ny regering vil invitere til forhandlinger om en sundhedsaftale med følgende prioriteter:
 

* At regionerne videreføres, så der sikres et fortsat decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse.

* At kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet styrkes og at forholdene for patienter, herunder vilkårene for fødende, forbedres.

* At der uddannes og ansættes mere sundhedsfagligt personale, og at arbejdsforholdene forbedres, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet. Samtidig skal det sikres, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

* At der skabes en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner.

* At der iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet.

* At der nedsættes et behandlingsråd, der skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet og skabe et bedre grundlag for de politiske beslutninger om fremtidige investeringer i sundhedsvæsenet.

* At der tages initiativer med henblik på at skabe større lighed i sundhedsvæsenet.

* At der tages initiativer med henblik på at sikre at færre ryger, særligt at færre unge begynder at ryge. Som led heri hæves afgifterne på tobak.

* At der udarbejdes en status på kvalitetsfondsbyggerierne.

Løfte psykiatrien. En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

* Forebyggelse af psykisk sårbarhed.

* En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.

* Flere sengepladser i psykiatrien.

* En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.

 

Forbedre mulighederne for mennesker med handicap. Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering. En ny regering vil i samarbejde med relevante aktører gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner. En ny regering vil også tage initiativ til, at unge med et handicap eller en funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at tage en uddannelse.

Hjælpe de mest udsatte og mennesker på kanten af samfundet.

 

En ny regering vil føre en aktiv og ambitiøs socialpolitik, og vil blandt andet fremlægge forslag, der:

* Forbedrer indsatsen for og nedbringer antallet af hjemløse.

* Mindsker egenbetalingen ved tandpleje – og helst gør det helt gratis – for de mest socialt udsatte.

* Igangsætter et opgør med de kviklån, som fanger mennesker i uoverskuelig gæld.

* Giver de mest udsatte stofmisbrugere et id-kort, der skal sikre dem mere hjælp og værdighed.

* Præciserer forbuddet mod at etablere eller opholde sig i såkaldte utryghedsskabende lejre og politiets dertilhørende mulighed for at udstede et zoneforbud, så det tydeliggøres, at hensigten er at sætte ind over for personer, der har etableret sig i permanente lejre og ikke hjemløse, der er tvunget til at overnatte udendørs.

* Undersøger hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages profit på private daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder for eksempel efter samme model, som i dag er gældende for fri- og privatskoler.

Sikre bedre ligestilling. En ny regering ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder. En ny regering vil blandt andet på baggrund af Straffelovsrådets anbefalinger hvad angår muligheden for at gennemføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse tage initiativ til lovgivning.

 

Kilde: Socialdemokratiet

Se mere

Læs også Venstre splittet: Uenighed om lukning af regioner

Borgerne har talt

Anders Kûhnau er glad for, at diskussionen om lukning af regionerne nu endeligt kan lægges i graven.

- Jeg synes, det har været en svær tid, hvor vi har spildt en masse tid på at diskutere en sundhedsreform, som alligevel ikke bliver til noget. Og det har vi gjort, fordi regeringen har stået fast på et krav, som man ikke kunne samle et flertal for i det nye folketing. Man burde have søgt et bredere forlig omkring en fremtid for vores sundhedsvæsen, og det vil jeg opfordre til, at man også gør fremover i folketinget, så vi ikke med års mellemrum har de her nyttesløse diskussioner, om vi skal have regionerne eller ej, siger han.

Formanden håber, at resultatet ved folketingsvalget slår en tyk streg under, at det ifølge ham ikke er, hvad befolkningen ønsker. 

Læs også Forskere: Nedlæggelse af regioner vil koste busruter

- Regionerne er kommet for at blive, og vi skal styrke og udvikle regionerne, så vi også har et stærkt sundhedvæsen i fremtiden, fastslår han.

Ansatte trænger til ro

Regionsrådsformanden er også glad på sine mange tusinde ansattes vegne, der i næsten et år har gået i uvished om fremtiden.

- Jeg ved, at der er rigtig mange, som glæder sig over det her og til at få noget mere ro nu. Og som glæder sig til, at vi ikke skal have en kamp imellem en regering, der ønsker at nedlægge regionerne, og så regionerne, der arbejder hver eneste dag for at skabe bedre sundhedstilbud til borgerne. Vi skal gerne finde nogle løsninger i fællesskab og ikke ligge i krig med hinanden, sådan som vi har oplevet, at vi har gjort i løbet af det seneste år, siger han.

02:04

INDSLAG 8/6-2019: Det røde flertal i Folketinget giver nu regionerne fornyet tro på fremtiden.

Luk video