Lægesekretærer sendte også bekymring til hospitalsledelsen

Også lægesekretærerne på afdelingen har udtrykt sin bekymring for arbejdsforhold og patientsikkerheden.

2:52
Rikke Larsen er lægesekretær på akutmodtagelsen på Regionshospitalet i Gødstrup. Hun føler, at hendes faggruppe ikke bliver hørt af hospitalsledelsen

Ikke kun læger og sygeplejesker har skrevet bekymringsbreve til ledelsen på Regionshospitalet Gødstrup. 

Det samme har lægesekretærerne. Det brev er TV MIDTVEST nu kommet i besiddelse af. 

I brevet, der blev sendt til ledelsen 1. februar, skriver lægesekretærerne på afdelingen ligesom de andre faggrupper, at de er bekymret for patientsikkerheden på afdelingen. 

- Som lægesekretærer sidder vi helt i front i venteværelset og har øjnene på patienterne, som ofte venter i meget lang tid pga. mangel på læger, sygeplejersker eller ganske simpelt stuekapacitet. Vi har stået i afmagt, når vi ikke kunne få sundhedspersonale ud til dårlige patienter, og der har vi stået for mange gange, står der blandt andet i brevet.

Dermed bliver de den fjerde personalegruppe, som skrifteligt har udtrykt sin bekymring for forholdende på afdelingen direkte til hospitalets ledelse.

Ledelse: Vi har plan for forbedringer

I et skrifteligt svar til TV MIDTVEST skriver hospitalsledelsen, at arbejdet med at forbedre forholdene på afdelingen er i gang. 

- På baggrund af en række konstruktive møder med ledelse og personale i Akutafdelingen, har vi sammen lavet en handleplan, der skal sikre patientsikkerhed og arbejdsforhold, skriver hospitalets ledelse blandt andet i en mail, og oplyser, at næstkommende møde mellem personale og ledelse bliver 20. marts. 

Få et overblik over medarbejdernes breve her.

Medarbejdere på akutmodtagelsen i Gødstrup har ad flere omgange kritiseret forholdende på afdelingen.
Medarbejdere på akutmodtagelsen i Gødstrup har ad flere omgange kritiseret forholdende på afdelingen.


20. december 2022: Lægerne slår alarm

I et brev til hospitalets ledelse udtrykker Akutafdelingens speciallæger sin bekymring over manglende ressourcer på afdelingen. 

I brevet skriver lægerne blandt andet at: 

- Siden åbningen i foråret 2022 har Akutafdelingen, RHG, været i "Rød tilstand" i store dele af døgnets timer. 

- I en lang række internationale undersøgelser er det veldokumenteret, at risikoen for patienter dør stiger, når en akutafdeling i "Rød tilstand", står der blandt andet i brevet. 

I januar 2023 får offentligheden kendskab til lægernes bekymring, og to overlæger fra afdelingen stiller sig frem og fortæller om forholdende til blandt andet TV MIDTVEST.

19. januar 2023: Hospitalsledelsen svarer på kritikken

I en pressemeddelelse svarer ledelsen offentligt på den kritik, som speciallægerne på afdelingen har fremsat i flere medier. 

Her påpeger ledelsen, at der ikke er dokumentation for lægernes påstand om, at patienter dør i akutmodtagelsen som følge af travlhed, og at den gennemsnitlige afleveringstid for ambulancerne i Gødstrup heller ikke er længere end på andre akutafdelinger i landet. 

Ledelsen anerkendte medarbejdernes oplevelse af travlhed på afdelingen, og forsikrede at ledelsen var i færd med at løse problemerne. 

- Jeg vil gerne understrege, at den dokumentation, vi her lægger frem, ikke ændrer på, at forholdene i akutafdelingen giver anledning til bekymring og kræver handling. Der er for travlt i Akutafdelingen, og derfor har vi også - sammen med afdelingsledelsen – lagt en plan for, hvordan Akutafdelingen kommer i bedre balance, sagde lægefaglig direktør Jens Friis Bak i meddelelsen.

27. januar 2023: Sygeplejersker sender støtteerklæring

I et brev til hospitalsledelsen melder 95 sygeplejersker på akutafdelingen sin støtte til speciallægerne. I støtteerklæringen skriver sygeplejerskerne blandt andet, at de længe har oplevet et stort arbejdspres på afdelingen, og at patienter ofte må behandles på gangarealet, fordi der ikke er plads til alle patienter, og at overbelægningen truer patientsikkerheden. 

Sygeplejerskerne skriver desuden, at det på grund af arbejdspresset ikke er muligt at rapportere alle UTH'ere - utilsigtede hændelser - på afdelingen, og at sygeplejerskerne er bekymret for de planlagte besparelser. 

Læs hele støtteerklæringen her.

29. januar: Yngre læger under uddannelse sender bekymring 

På vegne af Yngre Læger på Regionshopsitalet Gødstrup, som er foreningen af de læger, som er under uddannelse på regionshospitalet, sender en talsmand 29. januar et brev til hospitalets ledelse. 

I det udtrykker lægerne "dyb bekymring" for tilstandene på afdelingen, og skriver at de yngree læger under uddannelse er "dybt afhængige af en fungerende afdeling". 

- Fra hvor vi står hersker der ingen tvivl om, at situationen i Akutafdelingen er blevet så presset at patientsikkerheden såvel som trivsel og arbejdsmiljø er svært truet. Vi ser derfor undrende og skuffede til, når vore kollegaers opråb tilsyneladende affærdiges og forsøges dementeret trods foreliggende dokumentation fra afdelingens special- og overlæger, står der i brevet. 

1. februar: Lægesekretærer melder sig i koret af bekymrede

Akutafdelingens lægesekretærer sender få dage efter også en støtterklæring til hospitalsledelsen og tilslutter sig kollegaerne på afdelings bekymring over patientsikkerheden.

I slutningen af brevet fremgår det, at gruppen er inviteret til dialogmøde med ledelsen.