Hospitalsledelsen i Gødstrup: Ingen dokumentation for at patienter dør, mens de venter

Der findes ingen dokumentation for, at presset på akutafdelingen i Gødstrup direkte fører til, at patienter dør, imens de venter på behandling. Sådan lyder det fra hospitalets lægefaglige direktør, efter flere af afdelingens læger har påstået netop det.

3:13
En gennemgang af data kan ikke bekræfte lægers påstand om, at patienter dør, mens de venter på behandling, konkluderer lægefaglig direktør, Jens Friis Bak. (arkivfoto).
Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Den lægefaglige direktør, Jens Friis Bak, afviser nu påstande om, at patienter dør som følge af det store pres, der i øjeblikket er på akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup. 

Ledelsen er ifølge direktøren bevidst om, at afdelingen er under stort pres. 

- Vi anerkender, at akutmodtagelsens personale er presset i forsøget på at få tingene til at hænge sammen, og vi tager det alvorligt, når afdelingens speciallæger siger, at patientsikkerheden er truet, siger Jens Friis Bak i en pressemeddelelse, som regionen har udsendt torsdag morgen. 

Bekymringsbrev

Afdelingens læger har for nylig sendt ledelsen et bekymringsbrev. Ifølge lægerne er antallet af akutte patienter så højt, at afdelingen har været hårdt belastet i flere måneder. Lægerne er både bekymrede for deres egne arbejdsforhold og patientsikkerheden. 

- Vi kan se i studier, at når man har overbelægning på en akutafdeling, dør der flere patienter. Og vi har overbelægning. Og så er vi nødt til at drage den konklusion, at vi er i risiko for, at det kan ske, sagde overlæge på akutafdelingen, Anders Jørgensen til TV MIDTVEST 13. januar.

Til Herning Folkeblad sagde talsperson for afdelingens speciallæger, Anders Brøns Møllekær, blandt andet:

- Det er ikke et spørgsmål om, hvis det sker, men hvornår det sker. Vi har allerede haft tilfælde, hvor patienter med kritisk sygdom ikke når at få behandling i tide.

Ifølge lægerne sker det for eksempel, at patienter må vente i ambulancer, fordi det ikke er muligt at komme ind på afdelingen på grund af den store travlhed.

Tallene siger noget andet

I pressemeddelelsen, som Region Midtjylland har udsendt, konkluderer hospitalets ledelse, at der ikke er fare for patienterne. 

- Alle tilgængelige data viser, at personalet i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup - trods travlhed i spidsbelastningsperioder –giver patienterne den fornødne behandling, selvom det nogle gange foregår under uhensigtsmæssige og utilfredsstillende forhold, skriver regionen. 

Det konkluderer ledelsen på baggrund af en analyse af tre overordnede punkter; antallet af 'patientkontakter', antallet af indrapporterede 'utilsigtede hændelser' og ambulancernes afleveringstider.

Ledelsen konkluderer, at der ikke er længere ventetid for ambulancer i Gødstrup end andre hospitaler, og der er ifølge ledelsen samtidigt ikke afleveret et alarmerende antal rapporter om utilsigtede hændelser, hvor en patient har været i fare eller taget skade som resultat af presset. 

Sammen med det peger ledelsen i sin analyse på, at antallet af patientkontakter på akutafdelingen faktisk faldt i 2022 i forhold til året før. 

- Jeg vil gerne understrege, at den dokumentation, vi her lægger frem, ikke ændrer på, at forholdene i akutafdelingen giver anledning til bekymring og kræver handling. Der er for travlt i Akutafdelingen, og derfor har vi også - sammen med afdelingsledelsen – lagt en plan for, hvordan Akutafdelingen kommer i bedre balance, siger Jens Friis Bak i meddelelsen.

Direkte kontakt

I meddelelsen beder regionen patienter såvel som ansatte om at kontakte ledelsen direkte, hvis nogen har været utrygge eller har haft dårlige oplevelser på hospitalets akutmodtagelse.

Direktøren beder specifikt personalet om at dokumentere påstande, der er fremført i pressen. 

- Det er afgørende vigtigt, at påstande om alvorlige hændelser der fremføres i pressen eller internt på hospitalet kan dokumenteres, så vi kan analysere dem og lære af dem. Det gælder eksempelvis påstanden om, at der skulle være flere eksempler på dødsfald, mens patienterne venter på at blive tilset af en læge i akutmodtagelsen. Det har vi fortsat ikke dokumentation for, konstaterer lægefaglig direktør Jens Friis Bak i meddelelsen.

I meddelelsen understreger hospitalsledelsen, at den vil arbejde videre med den overordnede plan, der skal lette presset på akutafdelingen og få den tilbage på ret køl. Planen går blandt meget andet ud på at omlægge patientforløb og forebygge indlæggelser.

Læger fastholder: Patienter er i fare

Onsdag eftermiddag havde hospitalsledelsen møde med lægerne om situationen. Lægernes talsperson, overlæge Anders Brøns Møllekær, siger til TV MIDTVEST, at han ikke mener lægerne fik noget nyt ud af mødet. 

- Vi føler os beklikket på troværdigheden. 

- Vi har fremlagt mundtlig og skriftlig dokumentation på, at patienter har ventet i livstruende tilstand. Og ventet så længe, at det i enkelte tilfælde har haft dødelig udgang. 

Han mener, at resultatet af ledelsens plan vil være færre akutmedicinere på arbejde til at se patienter på afdelingen. 

- Vi går fra slemt til værre.  

- For os er det vigtigste patientsikkerheden. Vi skal kunne se patienterne i øjnene. Vi står fuldt ud på mål for det, vi har sagt i bekymringsbrevet.

Til Herning Folkeblad skriver Jens Friis Bak i en besked på bagkant af mødet;

- Der er en forhandling i gang om forskellige løsningsmuligheder, som vi ikke kan drøfte i medierne. Der er planer om at styrke lægebemandingen i spidsbelastede situationer, hvilket er i modstrid til det, du refererer, siger den lægefaglige direktør.