Skadelige fluorstoffer holder sig under grænseværdien i badevand

Der er mange steder PFAS i badevandet, men det er generelt under grænseværdien, konkluderer Miljøstyrelsen.

Badevand Nr Vorupør
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpiz

De sundhedsskadelige fluorstoffer kaldet PFAS findes mange steder i badevandet.

Men det er i koncentrationer, der generelt ligger væsentligt under den vejledende grænseværdi for badevand.

Det konkluderer Miljøstyrelsen på sin hjemmeside efter at have tjekket 50 kyststrækninger og søer for indhold af PFAS-stoffer.

Der blev påvist indhold af PFAS under grænseværdien i 48 ud af 50 badevandsanalyser.

I de sidste to prøver var der ikke påvist PFAS i et omfang, der kunne måles.

I Jammerbugt Kommune i Nordvestjylland fandt man i en enkelt badevandsanalyse overskridelse af grænseværdien.

Men ved en opfølgende prøvetagning var analyseresultatet under grænseværdien.

Måling passer på kommunernes egne undersøgelser

Miljøstyrelsens undersøgelse suppleres af 216 badevandsprøver foretaget af 41 kommuner.

Også kommunernes målinger viser, at indholdet af PFAS i badevandet var under grænseværdien med undtagelse af en prøve ved Aalborg, som i første omgang var højere end den fastsatte værdi.

Men ved en supplerende måling var den lavere.

Det var et fund af PFAS-stoffer i havvand ved Thyborøn i juni, der gav anledning til undersøgelsen.

Det er de røde områder her i Thyborøn, der er blevet undersøgt. De høje PFOS-koncentrationer er fundet ved de gule markeringer.
Det er de røde områder her i Thyborøn, der er blevet undersøgt. De høje PFOS-koncentrationer er fundet ved de gule markeringer.
Foto: Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen

PFAS-stoffer er problematiske, fordi de mistænkes for at kunne være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

I gruppen af PFAS-stoffer finder man blandt andet det meget omtalte stof PFOS, som har været anvendt i slukningsskum på brandøvelsespladser landet over.

I Korsør havde det den konsekvens, at medlemmer af det lokale kogræsserlaug uforvarende indtog stoffet, fordi køerne havde græsset nær en tidligere brandøvelsesplads.

I maj i år viste en kortlægning lavet af Danske Regioner, at 14.607 steder i Danmark bør undersøges for PFAS-forurening.

Miljøstyrelsens badevandsprøver er udtaget ved 50 badevandsstationer jævnt fordelt langs Danmarks kyster.

Alle badevandsprøver er udtaget i 0,30 meters dybde.