Trods krise i landbruget: Sorte tal hos Vestjysk Bank

På trods af nedskrivninger på over 400 mio. på landbrugsforretninger kom Vestjysk Bank ud med et overskud på 83 mio. før skat.

I 2016 lykkedes det Vestjysk Bank at komme ud med et overskud  før skat på 83 mio. kroner mod 50 mio. i 2015. Før nedskrivninger var resultatet et overskud på 499 mio. det er en forbedring fra 420 mio. i 2015.

   - Med en fremgang i forhold til sidste år på 79 mio. kr., svarende til knap 19 pct., er vi – sagt på vestjysk – godt tilpasse med det resultat, vi har præsteret i forhold til vores basisindtjening, siger Vestjysk Banks administrerende bankdirektør, Jan Ulsø Madsen og uddyber:

- Selv hvis vi korrigerer for kursreguleringer på hhv. 17 mio. kr. i 2015 og 65 mio. kr. i 2016 samt engangsomkostninger til fratrædelser i 2015 på 15 mio. kr., er basisresultatet over niveauet for 2015 og godt og vel over vores forventninger primo året, hvor vi forventede et basisresultat i niveauet 350-400 mio. kr..

quote   - Med en fremgang i forhold til sidste år på 79 mio. kr., svarende til knap 19 pct., er vi – sagt på vestjysk – godt tilpasse med det resultat, vi har præsteret i forhold til vores basisindtjening

Jan Ulsø Madsen, Administrerende bankdirektør, Vestjysk Bank

 

Fortsat store nedskriverninger på landbruget.

De store nedskrivninger er især et udtryk for at bankens aktiviteter i landbruget, fortsat er negativt påvirket af lave priser i landbruget. Selvom banken i år nedskrev på deres landbrugsaktiviteter for 416 mio., er det ikke slut med betydelige nedskrivninger på landbruget endnu.

- Vores landbrugskunder kæmper stadig med udfordringer som følge af de lave afreg­nings­priser, og vi forventer, at der også i 2017 må nedskrives på vores landbrugsengagementer.

Der er dog ifølge direktøren håb om bedring i 2017.

- Heldigvis peger udsigterne mod en fastholdelse og muligvis en stigning i prisniveauet i 2017, hvorfor vi forventer, at bankens nedskrivningsbehov i 2017 bliver mindre end i 2016. Forbedrede markedsvilkår inden for landbrug vil alt andet lige være positivt, både for os og for vores mange landbrugskunder. Men som enhver spådom om fremtiden, er udsigterne for landbruget behæftet med stor usikkerhed, udtaler Jan Ulsø Madsen.

I 2017 forventer Vestjysk Bank et overskud i laget 400-450 mio. kroner før nedskrivninger. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.