Nyt vækstprogram for hele Vestkysten

Et fælles brand og stærke signaturfortællinger skal hente flere gæster til Danmarks vestkyst. Partnerskab for Vestkystturisme er klar med et vækstsprogram for hele Vestkysten.

Potentialet langs den jyske vestkyst er stort – med undtagelse af storbyturisme måske endda det største, der findes inden for dansk turisme. Vesterhavet er fællesnævneren, og den fælles kyststrækning skal være med til at skabe en sammenhængskraft langs hele Danmarks Vestkyst. Det mener Partnerskab for Vestkystturisme, der netop har færdiggjort et vækstprogram for Vestkystturismen.

- Vi skal arbejde hen imod at markedsføre Vestkysten som én destination. Vi skal udvikle et fælles brand med udgangspunkt i en stærk lokal forankring og med respekt for de stedbundne særpræg og unikke fortællinger – og integrere brandet i den eksisterende kommunikation. Et fælles Vestkysten står stærkere og har større gennemslagskraft på den internationale scene, siger Lykke Nielsen Høj, der er chef for Partnerskaber i Dansk Kyst- og Naturturisme.  

I vækstprogrammet kortlægger partnerskabet en række indsatser for hele den jyske vestkyst. Vækstprogrammet følger Dansk Kyst- og Naturturismes handlingsplan for de kommende år og hviler på hjørnestenene; markedsføring, destinationsudvikling, events og kompetenceudvikling. Desuden skal geografien, de kystnære bymiljøer, overnatningsmulighederne, oplevelserne og infrastrukturen udvikles med henblik på at styrke destinationerne og binde dem stærkere sammen.

Mere opmærksomhed på lokale trækplastre
Vestkysten er allerede forbundet af en række fortællinger. Frihed, natur og frisk havluft er blandt de stærke signaturværdier, som i dag kendetegner den omkring 550 kilometer lange kyststrækning, og det er i høj grad dem, der skal i spil i den videre udvikling, skriver programmet.

Ligeledes skal internationale trækplastre som Cold Hawaii, Nationalpark Thy samt UNESCO’s verdensarv i Vadehavet være centrale byggesten i udviklingen af Vestkystens fælles identitet. Aktive naturoplevelser som østerssafari, mountainbike ved Slettestrand, guidede vandreture, ravsafari ved Thyborøn, sort sol i Sønderjylland, surfskole i Klitmøller, Løkken og Hvide Sande skal ligeledes medvirke til at styrke brandet og skabe vækst.

- På Vestkysten har vi et stærkt turismeprodukt, og det er vi stolte af. Men vi skal blive endnu bedre til at kommercialisere de mange aktive naturoplevelser og events og udvikle dem med fokus på de tre oplevelsestyper: aktive naturoplevelser, børneoplevelser og livsnyderoplevelser. Udviklingen skal øge gæsteoplevelsen, skabe grundlag for nyt erhverv og give merindtjening og vækst for både direkte relaterede virksomheder og for de virksomheder, som har afledte effekter af naturturismen, siger Lykke Nielsen Høj. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.