Næsten hver andet klasselokale har ingen ventilation

Indeklimaet er vigtigere end nogensinde med meget lange skoledage. Men ny undersøgelse viser store problemer.

Arkivfoto. Foto: Arkiv

Efter folkeskolereformen tilbringer børn og lærere mere tid på skolen end nogensinde. Derfor er det skidt, når ny stor undersøgelse fra DTU slår fast, at indeklimaet i mange klasseværelser lader meget tilbage at ønske.
    
I op til 60 procent af klasselokalerne er koncentrationen af CO2 højere end tilladt. Det er især slemt i de stadigt mange skoler uden mekanisk ventilation. Her er koncentrationen i op til 78 procent af lokalerne højere end tilladt.
    
 - Skulle man gøre kun én ting for et bedre indeklimaet for børnene, så handler det om udskiftningen af luften, siger lektor i indeklima på DTU Jørn Toftum, der har været med til at lave undersøgelsen.
    
Indeklimaet er vigtigt, fordi børns indlærings- og koncentrationsevner falder i dårlig luft.
    
Der er tale om den hidtil største videnskabelig undersøgelse på området. I alt 60 skoler og omkring 300 klasseværelser indgår.  

Fakta fra undersøgelsen

   
* 42 procent af de undersøgte 60 skoler havde ingen ventilation.
    
* I op til 78 procent af klasselokalerne uden mekanisk ventilation var koncentrationen af CO2 højere end de tilladte 1000 ppm (parts per million)
    
* I op til 60 procent af klasselokalerne generelt var koncentrationen over de tilladte 1000 ppm
    
* 14 procent af lokalerne har en koncentration mellem 2001 og 3000 ppm
    
* Fem procent ligger på 3001 og 4000 ppm.
    
* CO2 findes naturligt i atmosfæren og i menneskers udånding. Koncentrationen i udeluft er typisk på 400 ppm.
    
 Kilder: DTU, Teknologisk Institut og Realdania

 

Efter folkeskolereformen bruger danske børn en femtedel af deres vågne tid i skolen, og danske skoler er førende i Europa på lange skoledage.
    
Det er baggrunden for, at fonden Realdania har bedt DTU og Alexandra-instituttet i Aarhus om at undersøge indeklimaet på danske skoler.
    
- Det er vigtigt at få indeklimaet kortlagt, så vi kan gøre noget ved det. Dårligt indeklima har konsekvenser for børns trivsel, sundhed og indlæring, siger projektleder i Realdania Lene Wiell Nordberg.
    
Et af problemerne er, at langt de fleste skoler i Danmark er bygget længe, før der kom krav om ventilation. Kun hver tiende folkeskole er bygget efter 1985, hvor ventilation dukkede op i byggereglementet.
    
Selv om kommunerne i årevis har haft fokus på problemet, og der er afsat store summer via den daværende regerings kvalitetsfond, så er der stadig lang vej.
    
- Omkring 40 procent af skolerne har ingen mekanisk ventilation, og her ser man koncentrationer af CO2 på helt op 2000-3000-4000 ppm, siger Jørn Toftum.
    
 Den tilladte grænseværdi er 1000 ppm.
    
/ritzau/