Midt- og vestjyske pædagoger skal efteruddannes til nye roller i folkeskolen

150 midt- og vestjyske skolepædagoger kan allerede nu se frem til et markant kompetenceløft i løbet af 2016 og 2017. A.P. Møller Fonden har netop besluttet at støtte et stort efteruddannelsesprojekt, som BUPL og KL står bag.

Det nye store efteruddannelsesprojekt som A.P. Møller Fonden støtter, skal ruste 1800 pædagoger i hele landet til deres nye opgaver i skolen efter folkeskolereformen. Flere midt- og vestjyske kommuner har allerede nu tilkendegivet et ønske om, at samlet set 150 pædagoger skal med fra Midt- og Vestjylland. Tallet kan dog nå ændre sig endnu.

Der er i dag ca. 700 pædagoger på skole- og fritidsområdet i de midt- og vestjyske kommuner, og med folkeskolereformen har de fået en ny og mere fremtrædende rolle i børnenes skoledag. En rolle som stiller andre krav til pædagogernes kompetencer.

BUPL MidtVestjyllands formand, Ivan Holck Jensen, glæder sig over, at der kommer mere fokus på pædagogernes kompetencer og styrker i den nye skole.  

- Vi er virkelig glade for, støtten til projektet. Vi ved, at skolereformen flere steder har budt på store omvæltninger for pædagogerne og at der ikke har været nok fokus på pædagogernes rolle i skolen. Det skyldes bl.a. usikkerhed om de nye elementer i skolereformen, som f.eks. understøttende undervisning, siger Ivan Holck Jensen.

BUPL har foretaget flere medlemsundersøgelser efter reformen. Her svarer mange pædagoger, at de nye elementer i skolereformen stadig halter – blandt andet fordi der endnu ikke er skabt gode rammer for pædagogernes nye rolle i skolen. Samme billede tegner sig i en rundspørge, KL har foretaget blandt samtlige skoleforvaltninger. Her svarer en stor del, at pædagogernes rolle i skolen stadig er en udfordring halvandet år inde i reformen.

Uddannelse vil styrke pædagogers rolle i skolen
- Uddannelsesprojektet vil uden tvivl styrke pædagogernes rolle i skolen og vi håber også, at vi nu kan få skabt lidt mere ro på skoleområdet. For hvis vi skal lykkes med en motiverende og varieret skoledag, som understøtter læring og højere trivsel blandt eleverne, er pædagogernes kompetencer rigtig vigtige at få sat i spil, siger formanden for BUPL MidtVestjylland, Ivan Holck Jensen.

Uddannelsesindsatsen bliver spredt over hele landet og vil blive gennemført af flere professionshøjskoler. 5 ud af 8 midt- og vestjyske kommuner har givet en ikke bindende forhåndstilkendegivelse og ønsket at deltage i projektet. Der er tale om Viborg, Lemvig, Herning, Holstebro og Struer. De første pædagoger, er det meningen, skal begynde på uddannelsen allerede i foråret 2016.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.