Mangel på gymnasielærere

Det er specielt matematik og fysiklærere i gymnasierne der mangler, og dem der er, er svære at hive til det midt- og vestjyske.

Mange lærere går på pension i disse år, og de få nyuddannede vælger i første omgang job i de større byer. Derfor har gymnasierne i Midt- og Vestjylland svært ved at få nok lærere, og problemet er størst når det kommer til matematik- og fysiklærere.

Omkring 1000 lærestillinger skal besættes på landets 141 gymnasier det næste år. Flere gymnasier i det Midt- og Vestjyske skal ansætte op mod 15 lærere til næste skoleår. Den store mangel på personale, gør at enkelte må tage ekstra timer - mange ekstra timer.

Mød herunder fysiklærer Jens Busk, der har op mod 300 timer.

 

Der skal ansættes op mod 1000 gymnasielærere i Danmark til sommer. Der er især rift efter naturvidenskabelige lærere, og her står de Midt- og Vestjyske gymnasier sidst i køen.