Kommuner får millioner til mere viden om demens

Struer, Ikast-Brande og Silkeborg Kommune er blandt otte kommuner i Region Midtjylland, der får tildelt millioner til efteruddannelse i demens.

To demensklovne giver demente ældre et smil på læben. Nu skal personale i tre kommuner have mere viden om demens. Foto: Lone Bergholdt Hald, TV MIDTVEST

Struer, Ikast-Brande og Silkeborg Kommune er blandt otte kommuner i Region Midtjylland, der får tildelt millioner til at efteruddanne personale i viden om demens.

Der står demens i praksis på skemaet, når sygeplejersker, sosu’er, terapeuter, pædagoger, demenskonsulenter og en række andre faggrupper i den kommende tid skal på skolebænken.

Personalet skal blive klogere på demenssygdommen, så de kan blive endnu bedre til at behandle og hjælpe mennesker med demens.

National handlingsplan

Pengene kommer fra Den nationale demens handlingsplan 2025 og bliver uddelt af sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank til i alt 32 forskellige kommunale, regionale og private projekter landet over.

- Det her er et af de vigtige initiativer i Den nationale demenshandlingsplan, som skal gøre Danmark mere demensvenligt. Vi ved meget mere om demenssygdommen nu, end vi gjorde for få år siden, og den viden skal frontpersonalet have og kunne bruge, når de møder mennesker med demens og deres pårørende. Vi ved, at det har en kolossal positiv betydning for de ramte familier, når de bliver mødt af engagerede og kompetente fagfolk, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 

Læs også Demens har store konsekvenser for de pårørende

Kommuner og regioner har vist stor interesse for puljemidlerne. Der er blevet søgt om tre gange så mange midler, som der var afsat. Men det er altså lykkedes Struer, Silkeborg og Ikast-Brande Kommune at lande mere end 7,5 millioner kroner til videreuddannelse.

- Når jeg er rundt i landet, slår det mig igen og igen, hvor meget man kan gøre for demensramte og deres pårørende, når man samarbejder og bruger den tilgængelige viden. Det er glædeligt, men det overrasker mig slet ikke, at der er stor søgning til den her pulje. Ude omkring er man særdeles optaget af at give borgerne den bedst tænkelige pleje og behandling, siger ældreminister Thyra Frank og minder om, at puljen ifølge den politiske aftale bliver slået op igen med yderligere 50 mio. til flere demens kompetenceløft.

Antallet af demensramte vil stige

Demens er en alvorlig lidelse, der rammer flere og flere danskere. I dag har omkring 35.000 danskere over 65 år fået en demensdiagnose, men det anslås, at det samlede antal mennesker, der lever med demens, er mere end dobbelt så højt. Og antallet forventes at stige i de kommende år. 

Læs også Mors vil have landets bedste demensindsats

Alligevel mangler der viden om sygdommen – både i befolkningen, men også blandt de fagprofessionelle, som hver dag arbejder med at passe og pleje mennesker med demens.

Derfor er der behov for at give medarbejderne i kommuner og regioner et kompetenceløft, der kan ruste dem bedre til arbejdet med den voksende gruppe af borgere med demens.

I alt får de otte midt- og vestjyske kommuner 24,4 millioner til at efteruddanne frontpersonale i praksisnær viden om demens.

Fakta:

I den politiske aftale om Den nationale demenshandlingsplan 2025, blev der afsat 145 mio. kr. til et praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Af disse midler er der afsat 139 mio. kr. til en ansøgningspulje, der uddeles af to gange, hvoraf de 91,5 mio. kr. i regi af Sundhedsstyrelsen blev opslået i en ansøgningspulje i juni 2017.

Tildelte projekter Midtjylland:
  • Aarhus Kommune 5.208.370
  • Norddjurs Kommune 3.789.428
  • Randers Handicap 1.262.000
  • Struer Kommune 1.427.744
  • Ikast-Brande Kommune 3.318.000
  • Horsens Kommune 2.884.000
  • Skanderborg Kommune 3.604.311
  • Silkeborg Kommune 2.897.627