Jægerforbund om ’nedladende udtalelse’: Mårhunden hører på ingen måde hjemme i Danmark

Professor i biodiversitet udtalte lørdag, at jægere kun vil jagte mårhunden, fordi de ser den som konkurrent.

Formanden for Danmarks Jægerforbund er mildest talt ikke enig med Jens-Christian Svenning, der er professor i biodiversitet på Aarhus Universitet.

Det bunder i, at professoren i lørdags udtalte til TV MIDTVEST, at jagten mod mårhunden i bund og grund bunder i, at jægerne mener, at mårhunden er en konkurrent i jagten på fasaner og agerhøns.

- Dette er simpelthen en af de mest nedladende udtalelser, jeg har hørt fra en forsker længe, siger han til jægerforbundets hjemmeside.

- Jægerne har, lige siden mårhunden blev konstateret som ynglende her i landet, arbejdet uselvisk for at fjerne en trussel mod den brede natur. Derfor finder jeg Jens-Christian Svennings udtalelses ganske upassende, lyder det fra Claus Lind Christensen.

Udtalelsen fra professor Jens-Christian Svenning kommer efter, at miljøministeren har gjort det muligt at jage mårhunde med natsigte.

Ifølge formanden ser jægerforbundet ikke mårhunden som konkurrent, og derfor håber han, at professorens udtalelse står for egen regning.

Invasiv art

Claus Lind Christensen fra Danmarks Jægerforbund mener, at den danske natur mangler plads, og at det er direkte dumt at lade invasive arter – som mårhunden – overtage naturen.

Derfor mener han slet ikke at den hører hjemme i hverken Danmark eller Europa.

- Vores hjemmehørende arter skal ikke skal trues af både manglende levesteder og af invasive rovdyr, som intet har at gøre i Danmark. Helt konkret, så vil Jens-Christian Svenning overlade en sårbar natur til invasive arter og bare lade stå til, siger formanden.

Argumenterne for jægernes side er, at EU har udformet en forordning, som medlemslandene skal leve op til.

Ordningen peger på, at mårhunden er blandt de arter, som EU's medlemslande skal forholde sig til. Det betyder at udrydde eller bekæmpe.

- Hvis kampen mod mårhund udelukkende var noget, jægerne selv havde fundet på, ville Miljøstyrelsen næppe årligt allokere fire millioner kroner til indsatsen, siger Jesper Kjær Illemann, som er konsulent og projektleder for forbundets mårhundeindsats.

Modsat argumenterede professoren for, at der fagligt ikke er den store basis for at sige, at mårhunden skulle være et stort problem for den danske natur.

Mårhundejægere har fået grønt lys til at bruge natsigte - unødvendigt mener professer fra Aarhus Universitet