Hver 12. folkeskoleelev bliver testet for ordblindhed

Siden den nationale ordblindetest blev indført, er mere end 18.000 folkeskoleelever blevet vurderet ordblinde.

28.000 folkeskoleelever er blevet testet for ordblindhed, siden den nationale ordblindetest blev indført i begyndelsen af 2015.

Det viser en analyse af testen, som Undervisningsministeriet har lavet.

Det svarer til, at otte procent eller lidt mere end hver 12. folkeskoleelev bliver undersøgt for, om deres vanskeligheder med at læse skyldes ordblindhed.

- En ny verden åbner sig, når man lærer at læse. Men mange børn og unge kæmper en daglig kamp i skolen, fordi de ikke ved, at de er ordblinde. Derfor er Ordblindetesten et vigtigt redskab, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse.

Lige omkring 18.300 af de testede elever er blevet vurderet til at være ordblinde.

Ordblindetesten er til elever fra 3. til 10. klasse, men den er mest udbredt blandt de ældste elever.

De fleste af de elever, som bliver testet, går i 10. klasse. Her er 11 procent blevet testet. Testen er mindst udbredt blandt eleverne i 3. klasse, hvor kun tre procent har fået testen.

Det er kommunerne selv, der bestemmer, hvordan de vil teste elever for ordblindhed. De kan derfor have valgt at bruge andre test end den nationale ordblindetest.

Analysen kan derfor ikke konkludere på udbredelsen af ordblindhedstests i folkeskolen generelt.

I Thisted Kommune er antallet af ordblinde fordoblet på fem år - årsagen er, at de ordblinde i dag i højere grad bliver fundet.