Læs denne artikel, som var du ordblind: Malenes historie

Der er ignen smamenæhng meelml itneliglens og ordlbniddeh. Det er Mlanee Rnøonw et lseynde esmekpel på

01:59

Se idnslgeat om Mlenae Rnnøow her

Her kan du læse artiklen uden ordblindeeffekt

Sådan gjorde vi

Foredragsholder Jesper Sehested har hjulpet TV MIDTVEST med at udvikle artiklen her. Jesper er selv ordblind og holder oplæg om, hvordan det er at være ordblind. Han står også bag hjemmesiden etlivsomordblind.dk. Han siger, at artiklen giver det bedst mulige billede af, hvordan det kan opleves at være ordblind for ikke ordblinde.

Men han understreger også, at problemet er mere komplekst end som så – oveni de dansende bogstaver kommer ofte, at det er svært at omsætte et specifikt bogstav til en specifik lyd – eller et ord til en sammenhæng.

Med hjælp fra Jesper Sehested har vi programmeret alle ord over tre eller fire bogstaver til at ændre sig. Der er ikke noget særligt mønster i, hvordan de ændrer sig. Meget, meget almindelige ord ændrer sig ikke.

Det er gjort for at efterligne, at mange ordblinde kan lære at huske, hvordan de mest almindelige ord ser ud rent visuelt. Den ordblinde kan ikke decideret læse ordet, men kan huske, hvordan ”billedet” af ordet ser ud – og dermed knytte et ord til det billede.