Folkeskolen forbereder ikke til håndværksfag

Uddannelsessted kritiserer vejledningen i folkeskolen. Ekspert bakker op om, at folkeskolelærerne har fokus på gymnasiet, og ved for lidt om erhvervsuddannelserne.

På Danmarks Evalueringsinstitut har de undersøgt, hvordan skolerne arbejder med de unges valg af ungdomsuddannelser. I undersøgelsen har de spurgt lærere i 8. og 9. klasse. De bakker op om kritikken. Folkeskolelærere har større fokus på gymnasiale uddannelser frem for erhvervsuddannelserne og håndværkerfagene.

- Der er 14 procent af dem, der svarer, at deres undervisning i høj grad forbereder til erhvervsuddannelser, og til sammenligning er der 60 procent af dem, der svarer, at deres undervisning i høj grad forbereder til de gymnasiale uddannelser, forklarer Katja Munch Thorsen, der er vicedirektør hos Danmarks Evalueringsinstitut.

Uddannelse lukker hold

På struktør-uddannelsen i Ulfborg har de aflyst det seneste hold, fordi der var for få tilmeldte. Lederen kritiserer folkeskolens studievejledere for at have for stor fokus på de gymnasiale uddannelser. I følge undersøgelsen, så er det et billede, eleverne i folkeskolen genkender.

- Hvis vi snakker med de unge, som vi har lavet nogle interviews med, så siger de også, at der bliver tit talt om, hvilke krav man skal leve op til, hvis man skal starte på en gymnasial uddannelse. Hvis I skal i gymnasiet, skal I tage jer sammen sådan og sådan, så skal I kunne arbejde med det her selv, og så skal man kunne matematik og så videre. Mens det er meget sjældent, man hører om, hvad der skal til, hvis man vil klare sig på en erhvervsuddannelse, forklarer Katja Munch Thorsen og fortsætter.

- Det er blandet andet, fordi lærerne ikke har lige så godt kendskab til erhvervsuddannelserne, som de har til de gymnasiale, det kan vi også se af svarene. Der er 12 procent af lærerne, der svarer, at de synes, de har et godt kendskab til erhvervsuddannelserne.

Hvordan kan de rette op på det?

- De kan rette op på det ved at lave konkrete samarbejder med erhvervsuddannelserne. Dem er der mange af mellem folkeskole og gymnasier, der kunne sagtens blive mange flere mellem folkeskoler og erhvervsuddannelser.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.