Flere børn og unge bliver udsat for vold i hjemmet: - Det påvirker en

Hvert sjette barn oplever fysisk vold i hjemmet, viser en undersøgelse.

Det kan godt være, det blev forbudt at slå børn tilbage i 1997. Alligevel er alt fra lussinger til en endefuld stadig hverdag for mange midt- og vestjyske børn.

Faktisk har hvert sjette barn været udsat for fysisk vold i hjemmet, viser en 2016-undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vold og seksuelle Overgreb mod børn og unge.

Det bekymrer Midt- og Vestjyllands Politi, at antallet af voldssager og overgreb mod børn og unge stiger, selvom revselsesretten blev afskaffet for mere end 20 år siden.

- Mange af os er forældre og har selv børn. Så vi kan relatere til de her ting. Det påvirker en, siger Niels Kristian Larsen, der er politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det kan handle om alt fra et klap bagi til systematisk og længerevarende grov vold. Spektret spænder vidt.

Flere børn og unge videoafhøres

I de groveste sager bliver børn og unge videoafhørt. Og netop antallet af videoafhøringer må politiet konstatere er steget stødt.

I 2015 blev 128 børn og unge, der har været udsat for fysisk vold, videoafhørt i det midt- og vestjyske. I 2017 var tallet 198.

Antallet af videoafhøringer af børn og unge der har været udsat for fysisk vold er steget markant her i landsdelen.
Antallet af videoafhøringer af børn og unge der har været udsat for fysisk vold er steget markant her i landsdelen.
Foto: TV MIDTVEST

- Det er en konsekvens af, at der er øget fokus på problemet. Hele vejen fra institutioner, kommuner og skoler til sagerne lander her hos politiet.

- Der er også et øget politisk fokus på problemet. Alt i alt tænker jeg, det er derfor, flere sager ser dagens lys, siger Niels Kristian Larsen.

Voldssager fylder også hos kommuner

I kommunerne fylder voldssagerne også mere end tidligere. Her oplever man ligeledes, at det øgede fokus vold mod børn og unge har en effekt.

- Det er blevet mere legalt at tale om det, fordi man i skoler og daginstitutioner har det rigtig meget på dagsordenen, siger Sanna Kjellow, der er teamleder på Center for Børn og Forebyggelse i Herning Kommune

- Der bliver simpelthen talt om rettigheder, og hvordan det skal være at være barn i Danmark, siger hun.

Dårlig trivsel kan få store konsekvenser

Men trods et øget fokus på trivsel kan det være svært for mange børn og unge at betro sine dybeste hemmeligheder til nogen, som kan hjælpe.

De ubehagelige oplevelser og tavsheden om dem kan få konsekvenser senere i livet, forklarer Sanna Kjellow.

- Det at vokse op i et utrygt hjem, hvor man aldrig rigtig ved, hvordan mor eller far kan reagere, kan give rigtig dårligt selvværd.

- Det kan også gøre, at man får svært ved at stole på andre mennesker. I det hele taget kan det gøre det rigtig svært at skulle gå i skole for at udvikle sig og skabe gode relationer, siger Sanna Kjellow.

Samfundets ansvar at hjælpe børnene

Og netop derfor er det altafgørende at skride til handling, mener politiet.

- Det er samfundets ansvar at beskytte børnene og give dem de bedst mulige vilkår her i livet. Vi bliver nødt til at hjælpe dem i de her sager, siger Niels Kristian Larsen.

Ifølge undersøgelsen vil der i en skoleklasse på 24 elever sidde tre-fire børn, som har været udsat for vold.