Fjerner meningsløst krav om gyllealarmer

Det giver ingen mening at kræve alarmer på gylletanke, hvis gyllen skal løbe op ad bakke for at gøre skade ved et uheld. Derfor vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fjerne kravet.

Gylletanke i Danmark skal have alarm på, så man hurtigt kan reagere, hvis en gylletank kollapser eller løber over, og gyllen løber ud og forurener vandmiljøet.

Hurtigst muligt

Men det er der ingen grund til, hvis vandmiljøet ligger højere placeret end gylletanken. Det mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der nu vil fjerne kravet.

- Jeg har aldrig hørt om gylle, der løber op ad bakke. Det giver simpelthen ikke mening at tvinge landmænd til at bruge 10.000 kroner på en alarm, hvis gylletanken ligger lavere end åer og søer i nærheden. Jeg vil derfor hurtigst muligt have fjernet kravet. Det skal være en generel undtagelse, så man automatisk bliver fritaget for kravet om gyllealarmer i de her tilfælde, siger Eva Kjer Hansen.

Samtidig lægger ministeren op til at fjerne kravet om gyllealarmer, hvis nærliggende søer ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven - som eksempelvis regnvandsbassiner i beton uden et naturligt dyre- og planteliv.

Landbrugspakke på vej

Kravet om gyllealarmer på lavtliggende gylletanke er blandt de første krav til landbruget, der bliver lettet af den nye miljø- og fødevareminister.

- Selvfølgelig skal vi kunne reagere hurtigt, hvis tusindvis af liter gylle kan vælte ud og forurene et sårbart stykke natur som for eksempel en stor sø. Men de krav, jeg vil lempe her, kan ikke begrundes med miljøhensyn. Det er lige præcis den slags meningsløse byrder, jeg går efter at fjerne fra landbruget. På den måde kan vi hjælpe erhvervet med at skabe tiltrængt vækst og arbejdspladser og samtidig sikre en høj miljøbeskyttelse. Derfor planlægger jeg også en større landbrugspakke til efteråret, siger Eva Kjer Hansen.

Der findes anslået knap 4.400 gylletanke i Danmark, der i dag er omfattet af krav om alarm. Det forventes, at de lempede krav kan træde i kraft allerede i år.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.