Det bliver svært at få en taxa i de små byer

I dag holder taxaerne og venter på kunderne ringer i hver kommune. Men sådan vil det ikke være i fremtiden

Det bliver sværere at få en taxa uden for de store byer i fremtiden. Det er konsekvensen af den nye taxalov, som der er flertal for i Folketinget - en lov som fjerner kommunegrænserne for taxaerne. 

Hvis vi tager Holstebro Kommune som eksempel, så er der lige nu 35 taxaer i kommunen. Og de må kun køre inden for kommunegrænsen.
Men i fremtiden er grænserne væk, så hvis der et et stort arrangement i Boxen i Herning, og taxaerne fra Holstebro hellere vil køre der, så må de nu gerne det. 
Og det kommer de til, siger en vognmand - dermed bliver det umuligt at få en taxa i de små byer på landet. 

- Hvis der er noget der sker i Herning eller lign, så kan man jo køre derhen og hjælpe og omvendt, når der er Rock i Holstebro, kan de komme til byen og hjælpe os, forklarer Benny Jepsen, der er vognmand og formand for Holstebro Taxa.

Ind til nu har vognmænd haft pligt til at servicere alle borgere i den kommune, hvor de har fået tilladelse til at køre. Men med den nye taxalov kan chaufførerne køre på tværs af kommunegrænser og derhen, hvor de kan tjene flest penge.

- Når der sidder en chauffør, som skal tjene sin løn, så vil han jo også køre derhen, hvor der er flest tur at køre. Så vil han jo ikke køre til Ulfborg og bruge en time på det for at få 70 kroner for det, forklarer Benny Jepsen.

I loven er der mulighed for at lave særaftaler med selskaberne om at garantere en taxa, selvom man bor på landet. Men før det sker, skal kommune på banen og frem med pengepungen.

- Vi skal bare have en forretning ud af det, det er jo ligesom kommunen, der skal gå ud og sige, at de gerne vil have lige antal taxier i hele kommunen. Så er det dem der står med ansvaret. Vi vil hellere end gerne og vi håber da også på, at vi kan finde en løsning, så alle kunder bliver kørt, fortæller Benny Jepsen.

Taxaloven bliver evalueret i 2018.

 

Venstres transportorfører Kristian Pihl Lorentzen siger i dag til TV MIDTVEST, at hvis det viser sig, at der ikke bliver taxadækning i landområder - så skal loven laves om.