De mindste fiskere skal tvinges til at bruge sikkerhedsudstyr

Søfartsstyrelsen vil øge sikkerheden på de mindste kuttere, der ofte kun har ét besætningsmedlem.

Kutteren 'Havkatten' skyllede i land på Græm Strand ved Husby. Myndighederne mistænker, at kutterens kaptajn faldt over bord og omkom.
Kutteren 'Havkatten' skyllede i land på Græm Strand ved Husby. Myndighederne mistænker, at kutterens kaptajn faldt over bord og omkom.
Foto: Allan Ødegaard, TV MIDTVEST

Sikkerheden på de mindste fiskekuttere er for dårlig. 

Derfor barsler Søfartsstyrelsen med nye regler for området, der potentielt kan gøre det til at lovkrav at udstyre med enmandskuttere med stiger og automatisk nødstop.

- Vi har arbejdet henimod at ændre fiskernes adfærd, men nu vil vi gå skridtet videre, siger Martin John, der er synschef hos Søfartsstyrelsen.

Myndighederne har siden januar arbejdet for, at ændringerne skal munde ud i egentlig lovkrav til fiskerne fremfor de anbefalinger, der er gældende i dag.

- Det er en problemstilling, vi har haft øje på i flere år. Derfor har vi forsøgt at påvirke fiskerne, men nu har vi desværre haft en ulykke igen, siger synschefen.

Anmeldelse kom for sent

Synschefen henviser til forliset af kutteren 'Havkatten', der i pinsen skyllede i land ved Græm Strand ud for Husby uden dets ejer og kaptajn.

Forinden var fiskeren stævnet ud fra Thyborøn, men var formodentlig faldet over bord og omkom, mens hans kutter drev i land ved den jyske vestkyst.

Det var her på Græm Strand, fiskekutteren 'Havkatten' blev fundet. Det vides ikke, hvor manden faldt over bord.

Forsvarets redningsenhed JRCC blev tilkaldt for at lede efter manden, men man indstillede hurtigt eftersøgningen, da "den savnede fisker desværre ville have ligget i vandet så længe, at overlevelsestiden var langt overskredet, da JRCC modtog anmeldelsen."

Med andre ord blev myndigheden for sent bekendt med, at fiskeren var faldet over bord.

Vil koste få tusinde kroner

Hvis styrelsens arbejde munder ud i et egentligt lovkrav vil de små enmandskuttere blandt andet blive tvunget til at installere stiger, så det er muligt at komme ombord på kutteren, hvis man er faldet i vandet.

Derudover overvejer Søfartsstyrelsen, om kutterne skal udstyres med en nødstop-ordning, der stopper motoren, hvis skipperen ryger overbord.

Samtidig lufter styrelsen muligheden for at indføre automatiske alarmer, der giver myndighederne lyd, hvis en mand ender i vandet.

- I dag er der desværre ikke nogen, der rigtigt opdager, hvis man falder over bord, forklarer Martin John.

Styrelsen oplyser, at udgifterne til det tvungne sikkerhedsudstyr vil beløbe sig til et par tusinde kroner for hvert fiskefartøj.

Søfartsstyrelsen er nu i gang med forarbejdet til en ændret bekendtgørelse. Reglerne vil først træde i kraft efter en høringsperiode og en politisk behandling af ministeren på området.