Vandstanden stiger: Nogen må handle

En ny storm er over os og med den følger varslinger om højvande på Vestkysten og i den vestlige del af Limfjorden.

De gentagne oversvømmelser får nu både politikere og husejere til at efterlyse handling. En ny sluse ved Thyborøn kan løse problemet i Limfjorden, mener de.

Sommerhusejerne i Sunddraget på Thyholm forbereder sig på det værste.

- Det er fordi vi tidligere har oplevet at oplevet at få hele huset oversvømmet. Og sidste gang løb det op i en udgift på 350.000 kroner, siger Knud Erik Christensen, som er sommerhusejer ved Sunddraget.

På stranden forsøger en gravko at reparere den jordvold, der skal være med til at holde vandet ude. Men det er kun en lappeløsning. Grundejernes formand efterlyser en mere langsigtet plan fra politikerne.

- Der er ingen tvivl om, at man om man så må sige må bygge en prop  i ude ved Thyborøn. For den åbning derude bliver dybere og dybere og bredere og bredere, fortæller formand i Grundejerforeningen Sunddraget, Magnus Schødt.

Allererede i  2012 foreslog en rapport fra Kystdirektoratet, at man laver en indsnævring af kanalen ved Thyborøn. Dermed sikrer man, at der presses mindre vand ind i Limfjorden. Men det blevet ved forslaget - til stor frustration for limfjordskommunerne.

- Hvis vi ikke vi gør noget, regner man med, at stormene kan blive op til 60 centimeter højere end det vi kender i dag. Og det er jo uoverskueligt for os at lave klimaplaner i forhold til det, fortæller Lemvigs Borgmester, Erik Flyvholm.

Den nuværende miljøminister besøgte i dag Lemvig - dog uden at love en løsning.

- Der er nu sat et EU-projekt i gang - et forprojekt for at se på hvordan kan man realisere det - og det vil jeg tage stilling til, når jeg ser det. Jeg kan ikke i dag stå og sige om der penge til sådan en løsning, men det er godt at få det grundigt undersøgt, forklarer Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

Sunddraget har gentagne gange været ramt af oversvømmelser. Værst under stormen Egon, da 18 huse stod under vand. 

- Politikerne bør vise handlekraft nu. Der skal - synes jeg - ske et eller andet derude ved Thyborøn, siger formanden i Grundejerforeningen Sunddraget, Magnus Schødt.

- Det er ikke bare lige. Der er meget store økonomiske, jordbrugsmæssige men også miljømæssige interesserer, når man laver den slags projekter, plus at det skal være muligt teknisk at gøre det, siger Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

Om vandet endnu engang kommer op til sommerhusene på Thyholm, ved vi, når højvandet kulmirerer i morgen eftermiddag.

 

Sommerhusejere mener, at man kan forhindre oversvømmelser ved at gøre kanalen i Thyborøn smallere

 


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Natur.