Ny politiskole i Herning kan stå klar om to år

Allerede to år efter beslutningen træffes, kan en helt nybygget politiskole stå klar på Svanekevej i Herning.

I en rapport fra Rigspolitiet, som Justitsministeriet offentliggjorde lørdag, er Herning fortsat i spil til at blive hjemby for en ny politiskole i Vestdanmark.

Rigspolitiet mener, at det er bedst at bygge nyt, og det glæder Lars Krarup (V), borgmester i Herning Kommune.

- Vi er naturligvis helt enige med Rigspolitiet, Justitsministeriet og Politiforbundet i, at et nybyggeri er den rigtige løsning. Det har politiet fortjent. Personligt er jeg glad for, at den ide, vi lancerede i Herning, blev en del af regeringsgrundlaget i sommeren 2015. En nybygget politiskole er den eneste rigtige løsning i bestræbelserne på at kunne tilbyde en moderne og top-tunet politiuddannelse også i Vestdanmark, siger Lars Krarup.

Hvor en ny politiskole skal placeres bliver afgjort i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Vælger et flertal i Folketinget at pege på Herning som hjemby for en ny politiskole, kan en helt nybygget skole stå klar på Svanekevej allerede om 22-26 måneder. 

Her ejer Herning Kommune et stort areal, midt i et uddannelsescampus, hvor der allerede er vedtaget en lokalplan, der gør byggeriet af en politiskole med tilhørende boliger mulig.

- Herning Kommune vokser hvert år, og derfor sørger vi løbende for at lave planlægning, der tager højde for det. For området ved Svanekevej har der været planlagt for nyt uddannelsesbyggeri siden 2011. Derfor kan staten springe hele plan-processen over og gå direkte i gang med at lave byggeprogram. Skulle der være politisk ønske om det, råder vi også over tomme uddannelsesbygninger, der kan bruges midlertidigt, indtil den nye skole står klar. Det første hold politielever i Herning kan derfor starte i foråret 2017, siger Jørgen Krogh, direktør med ansvar for blandt andet byplanlægning i Herning Kommune.

Rigspolitiets rapport vurderer, at et nybyggeri vil tage cirka 38-40 måneder.

En ny politiskole i Herning skal placeres i det blå område på Svanekevej. Kort: Herning Kommune