Overarbejde presser akutsygeplejerske Jeannette: Jeg bliver bekymret for kollegaer og patienter

Jeannette Leth og kollegaerne på akutafdelingen er vant til at arbejde over. Men det kan ikke blive ved, som det kører nu, mener hun.

4:34
Over de seneste måneder er sygeplejerskerne i akutmodtagelsen i Holstebro blevet tvunget til arbejde over mere end 100 gange.
Foto: Emil Nørgaard, TV MIDTVEST

101. Så mange gange er de 31 sygeplejersker på akutmodtagelsen i Holstebro blevet tvunget til at arbejde over de seneste måneder. Det skriver DR.

TV MIDTVEST har i dag været med sygeplejersken Jeannette Leth på dagarbejde. Da hun mødte ind, manglede der tre sygeplejersker til at tage aftenvagter og to til at tage nattevagter. Det er intet særsyn. Sidste uge arbejdede Jeannette Leth fem dage - alle dage førte til overarbejde.

- Vi kan sagtens holde til at have travlt en dag eller to, men det er hver evig eneste dag, vi står i det her. Det betyder også noget for privatlivet, for man kan jo ikke disponere over sin fritid, siger akutsygeplejersken til TV MIDTVEST.

Manglen på sygeplejersker udfordrer sundhedsvæsnet, og det gælder også på akutmodtagelsen i Holstebro. 

TV MIDTVEST har tidligere beskrevet, hvordan manglen på sygeplejersker også rammer lægevagten, fordi akutmodtagelsen ikke har kunnet afsætte sygeplejersker til at bemande den sammen med vagtlægen. Det har sendt midt- og vestjyderne ud på store omveje for at komme til vagtlægen.

Går på kompromis dagligt

På akutmodtagelsen oplever Jeannette Leth, at der er ”rigtig mange patienter og alt for få sygeplejersker”. Travlheden betyder noget.

For når man har arbejdet 10-12 timer i højt tempo, begynder det at være sværere at være klar i hovedet, fortæller hun. Det konstante pres får hende til at gå fagligt på kompromis dagligt.

- Jeg er uddannet til at se det hele menneske og at tage mig af patienterne, men efterhånden bliver det arbejdsopgaver, jeg bare skal løse hos patienterne, og så er jeg nødt til at gå videre til den næste, siger Jeannette Leth.

Bekymret for personale og patienter

Situationen bekymrer hende på flere måder:

- Jeg bliver dels bekymret for mine patienter og for mine kollegaer, siger hun.

Så hun har to ønsker til politikerne: Flere sygeplejersker og en bedre grundløn. Hun fokuserer på det lange træk, der skal forbedre forholdene. 

Skal nok arbejde over igen i dag

For selvom Jeannette Leth har sat en deadline op for, hvor længe hun kan holde til det her, er det ikke en deadline, der rammer lige nu.

Det gør overarbejdet omvendt. For da TV MIDTVEST tager afsted fra hospitalsbesøget, tyder meget på, Jeannette Leth bliver nødt til at arbejde over og dække en aftenvagt.

- Det er med overvejende sandsynlighed, jeg får at vide, jeg skal blive. Det er pisseirriterende, men det er der ikke noget at gøre ved, siger sygeplejersken.

Hun er ikke ene om at opleve presset. Derfor holder sygeplejerskernes fagforening, tillidsrepræsentanter og flere oversygeplejersker i dag møde med hospitalsledelsen fra Hospitalsenheden Vest, som sygehuset i Holstebro hører under.