Kaserne i Holstebro får langt færre arbejdspladser end lovet

Jydske Dragonregiment i Holstebro blev ved forsvarsforliget i januar lovet omkring 240 nye arbejdspladser på kasernen. Det tal er nu reduceret til 100.

Der var masser af nye arbejdspladser på spil, da det nye forsvarsforlig blev vedtaget i januar. Jydske Dragonregiment i Holstebro var således udset til at være nyt brigade-hovedkvarter med omkring 150 nye medarbejdere. Men nu viser det sig, at kun omkring en tredjedel af de forventede stillinger bliver rykket mod vest, til kasernen i Holstebro.

- Den primære årsag er, at det brigadestabs-kompagni som var med i regnestykket og skulle komme til Holstebro. Det forbliver i Fredericia, konstaterer oberst Anders Poulsen fra Jydske Dragonregiment i Holstebro.

På den baggrund vurderer obersten, at omkring 100 af de lovede arbejdspladser ikke kommer til kasernen alligevel. 

- De specielle køretøjer og soldater, der skal betjene det, de er i Fredericia. Og der har man fundet ud af, at ekspertisen ligger, og at man her fortsat sagtens kan køre ud til øvelser i hele landet, siger Anders Poulsen.

Det betyder, at stabskompagniet med omkring 100 mand forbliver i Fredericia, Alligevel flyttes hovedkvarteret for brigaden med omkring 50 officerer og befalingsmænd fortsat til kasernen i Holstebro.

Samtidig får Jydske Dragonregiment fortsat en ny kampvognseskadron med kampvogne og 50 mand. Med de reducerede antal medarbejdere fra Fredericia ender regnestykket på omkring 100 mand, og altså noget under de 240, kasernebyen var stillet i udsigt.

- Jeg er ikke skuffet. Jeg vil hellere vælge at fokusere på alt det positive. Der sker jo helt kolossalt meget her på kaserne, og får senere i forligsperioden otte måneders værnepligtige og der kommer nye kampvogne, så i forsvarsforliget kommer Holstebro Kaserne og Jydske Dragonregiment rigtig flot ud af det, siger han. 

Politiker vil ikke forholde sig til nye tal

Venstres medlem af Forsvarsudvalget Kristian Pihl Lorentzen var ved forliget i januar rigtig godt tilfreds med de arbejdspladser, landsdelen havde i udsigt. 

-  Jeg er meget tilfreds. Det er det naturlige valg ud fra militærstrategiske hensyn, blandt andet fordi kamptropperne og hovedkvarteret allerede ligger i Holstebro, sagde Kristian Pihl Lorenzen dengang.

I dag vil han dog ikke forholde sig til nedgangen i antallet af kommende medarbejdere i Holstebro overfor TV MIDTVEST.

240 nye arbejdspladser til Jydske Dragonregiment i Holstebro vækker glæde i garnisonsbyen.

Udsigten til 240 arbejdspladser skabte også stor glæde hos borgmester H.C. Østerby (S).

- Det betyder meget for hele området, og det er mange rigtig gode arbejdspladser. Det giver en optimisme i hele området og i Midt- og Vestjylland, sagde H.C. Østerby i januar.

I dag er han meget fåmælt, da han bliver præsenteret for det nye medarbejdertal.  

- Det vigtige for mig er jo, at vi har en kampvognseksadron, der også kommer og vi dermed bliver det hovedkvarter, som er vigtig, siger H.C. Østerby.

 

Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Erhverv.