Esben Lunde vil ændre definitionen på en problemulv

Esben Lunde Larsen har sat vildtforvaltningsrådet til at komme med anbefalinger til en ny forvaltningsplan. Ministeren vil have en mere klar definition af begrebet 'problemulv'.

Mandag aften var der borgermøde i Idom. Borgerne i Idom-Raasted området bor der, hvor flest spor viser ulvens færden. Forud for mødet havde borgerne sammen med forskere fra Aarhus Universitet lavet en rapport, der blandt andet rejste en række spørgsmål. 

Det var en ulv, der for tre uger siden dræbte 21 får nær Holstebro. Det har DNA-prøver nu givet svar på.

Borgerne ønsker, at der tages stilling til, hvor mange ulve der præcis er plads til i Danmark, at der bliver lavet en plan for regulering, og at der bliver lavet en klar definition af en såkaldt problemulv.

Miljø- og fødevarerminister Esben Lunde Larsen erklærer sig i et interview med TV MIDTVEST enig i en del af borgernes anbefalinger. MInisteren vil blandt andet have pillet ved definitionen på, hvad en problemulv er. 

Hvor mange ulve er der plads til i Danmark?

- I min verden skal der ikke antal på. Det, det handler om, det er at have en balance, hvor de mennesker der bor i de områder, hvor der er ulve, ikke skal frygte for det at møde en ulv. Lige såvel som det, at vores dyr der går ude på markerne, de skal kunne være i fred. Så for mit vedkommende er der ikke noget max antal siger, fødevarer- og miljøminister Esben Lunde Larsen. 

Hvor stort er behovet for en ny forvaltningsplan?

- Den forvaltningplan vi har, den går nogle år tilbage (2014 red.), og jeg har bedt ulvegruppen under Vildtforvaltningsrådet, som jo rådgiver mig i de her forhold, om at komme med input frem mod forårets afslutning, så vi kan tage stilling til, hvordan skal vi gøre det, siger Esben Lunde Larsen. 

Hvad i planen skal der kigges på igen?

- Noget af det, jeg er mest optaget af i relation til det her, det er, at det ikke skal være problematisk at få en reguleringstilladelse for de dyreavlere, fåreavlere, kvægholdere, som oplever ulve i nærheden. Det bliver man nødt til at have en langt mere effektiv tilgang til. Det vil vi gerne gøre noget ved, siger Esben Lunde Larsen. 

- En problemulv er en ulv, der gentagende gange kommer tilbage til dyreområder, hvor den bruger det som en madkasse eller en madpakke. Der er det nødvendigt at få sat nogle kriterier op, som gør det mere enkelt for landmænd, som har oplevet at få slået en masse får eller kalve ihjel. Derfor vil jeg gerne have diskuteret, hvordan vi håndterer problemulve, siger Esben Lunde Larsen 

- Og så kører vi jo et EU-spor for også at få ændret vores reguleringsmulighed, siger miljøministeren. 

Men der findes allerede en formulering, der definerer en problemulv i forvaltningsplanen i dag?

- Det er en meget omstændelig procedure at få lov til at regulere en problemulv. Det skal vi have gjort noget ved. En problemulv er i min verden en ulv, der tager x-antal får eller syv kalve hist og her. Med det forår vi går i møde, hvor flere og flere dyr skal ud på græs, der kan vi ikke have, at de folk, der har dyr, de skal gå og frygte for deres egne dyr, fordi der er ulve i området. Det skal vi have gjort noget ved, siger Esben Lunde Larsen.    

Har debatten de senre år fået dig til at ændre syn på, hvad en problemulv er?  

- Jeg synes, vi har set nogle erfaringer med det at have ulve i mennesketætte omgivelser og også dyreholds omgivelser, der er problematiske. Da vi havde det ulvemøde, der blev afholdt i Holstebro, som jeg tog initiativ til, det var det jo meget, meget tydeligt, at de mennesker, der oplever ulv tæt på er, både bekymrede og utrygge. Det kan vi ikke have i et samfund som vores. Derfor ska der handles på det. Så ja, jeg har også bevæget mit synspunkt i den her sag, siger Esben Lunde Larsen.

Fakta: Faktorer der i dag beskriver en problemulv