Vandværker vinder skattesag om milliarder i Højesteret

Sagen er blevet kaldt Danmarks største skattesag, fordi den samlede regning ifølge vandselskaberne kunne løbe op i 36 milliarder kroner.

De danske vandselskaber vinder en principiel skattesag i Højesteret, og dermed slipper forbrugere og virksomheder for en potentiel ekstra skat på vand.

Østre Landsret havde i januar ellers givet Skat medhold i sagen.

Sagen er blevet kaldt Danmarks største skattesag, fordi vandselskaberne har ment, at den samlede regning kunne løbe op i 36 milliarder kroner over en lang årrække.

Den strækker sig tilbage til 2009, hvor Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber skulle ændres til aktieselskaber.

Der har i den forbindelse været uenighed om, hvordan værdien af vandselskaberne skulle opgøres.

Der er forskellige modeller, og vandselskaberne har ment, at Skats model var forkert. Den er beregnet til selskaber, der tjener penge, og det skal vandselskaber ikke.

Derfor blev værdien af bygninger og anlæg sat for lavt, og dermed har vandselskaberne fået lavere fradrag, end de ellers ville have gjort.

Højesteret når frem til, at Skats model ikke er den rigtige at bruge, og det betyder, at der skal laves nye beregninger.

Sagen har været ført af de to organisationer Danva og Danske Vandværker mod Skatteministeriet.

Danvas direktør, Carl-Emil Larsen, mener, at afgørelsen er positiv for virksomheder og forbrugere, der slipper for en potentiel ekstra skat.

- Dommen har den konsekvens, at man ikke kommer til at betale skat i betydeligt omfang på vandregningen. Det er for alle parter en rigtig god afgørelse, siger Carl-Emil Larsen.

- Hvis vi havde tabt sagen, havde det betydet, at danskerne kunne komme til at betale op mod 36 milliarder kroner i skat over en lang årrække, siger han.

Sagen har været anlagt af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S som prøvesager.

Højesteret har dog ikke kunnet vurdere, hvad den rigtige værdi af vandselskaberne nu skal være. Derfor skal det vurderes på ny i Skattestyrelsen.

Dommen får også betydning for 273 andre vandselskaber.

De har haft sager liggende i Landskatteretten, men de har som følge af sagen i Højesteret været sat i bero. Med torsdagens afgørelse skal de vurderes igen.

Skatteministeriet oplyser i en skriftlig kommentar, at det tager dommen til efterretning og vil nærlæse afgørelsen.