Vandværker taber skattesag: Nu hænger danskerne på mulig kæmperegning

Østre Landsret giver SKAT medhold i to prøvesager, som vandværkerne har anlagt. Det kan koste forbrugere dyrt.

I to prøvesager skulle Østre Landsret afgøre, om den beregningsmodel, der var lagt til grund for vandværkernes skattebetaling, kunne bruges.

Beløbsmæssigt er der tale om en af de største skattesager nogensinde. Ifølge vandværkerne viser SKATs egne beregninger, at forbrugerne får en ekstraregning på op til 36 milliarder kroner.

Det afviser Skatteministeriet dog. Ifølge ministeriet har SKAT ikke lavet sådanne beregninger.

Skatteministeriet afviser også, at man kan sige noget konkret om konsekvenserne af dommen, fordi de afhænger af de forskellige selskabers ageren i årtier frem.

Selskaberne kan lånefinansiere deres investeringer og nedbringe deres skattepligtige indkomst på den måde, lyder det fra ministeriet.

Sagen begyndte i 2009

Sagen går tilbage til 2009, da Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber, der står for drikke- og spildevand, skulle ændres til selvstændige aktieselskaber.

Derfor skulle vandværkernes værdier som bygninger og anlæg prissættes. Men da vandselskaber ikke har været handlet før, er værdien på bygninger og anlæg fastsat ud fra et skøn.

Og det er her, at Danva og Danske Vandværker er uenige med SKAT. Vandselskaberne mener, at prisen på bygninger og anlæg er sat for lavt.

Det betyder, at vandselskaberne får et lavere fradrag, end de ellers ville have fået.

Østre Landsret blåstempler beregningsmodel

Problemet er, at SKAT har brugt en beregningsmodel, som ifølge vandselskaberne passer til virksomheder, der skaber overskud. Den egner sig ikke til vandselskaber, som ifølge loven ikke må tjene penge.

Men tirsdag har Østre Landsret blåstemplet SKATs beregningsmodel.

Der var dog ikke enighed blandt de fem dommere i landsretten. Et mindretal ville hjemvise sagerne til fornyet behandling i Skat.

Sagerne i Østre Landsret var anlagt mod Skat af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S som prøvesager.

Men dommen får betydning for 273 andre vandselskaber, der har klaget over deres skatteansættelse til Landsskatteretten. Her er sagerne stillet i bero, indtil prøvesagerne er afgjort.

/ritzau/