Pres på sygehusene: Mange patienter og få sygeplejersker giver udfordringer i Herning og Holstebro

De medicinske afdelinger i Herning og Holstebro har reduceret antallet af sengepladser, fordi der ikke er sygeplejersker nok til de mange patienter.

0:58
Nikolai Hoffmann-Petersen er ledende overlæge på de medicinske afdelinger i Holstebro og Herning.
Foto: Frederik Kortegaard, TV MIDTVEST

Flere danske sygehuse er i øjeblikket presset af et meget stort antal indlagte patienter og mangel på sygeplejersker.

Det betyder, at personalet er under et stort arbejdspres, og det gælder også de medicinske afdelinger i Herning og Holstebro under Hospitalsenheden Vest.

- Vi er på daglig basis udfordret på antallet af medicinske sengepladser. Det har vi været gennem længere tid. Hver dag er det et spørgsmål om at finde den rette seng til den rette patient, siger Nikolai Hoffmann-Petersen, der er ledende overlæge på de medicinske afdelinger i Hospitalsenheden Vest.

Afdelingerne har været nødt til at reducere antallet af sengepladser, fordi der simpelthen ikke er sygeplejersker nok til de mange medicinske patienter. Nikolai Hoffmann-Petersen vurderer, at det drejer sig om cirka 20 ud af 108 pladser.

Overlægen mener dog ikke, at situationen har konsekvenser for patienterne. Han forklarer, at man låner senge fra andre afsnit til de medicinske patienter.

- Når man kommer på sygehuset, er det naturligvis vigtigt, at der også er den observation og pleje, der skal til for, at det foregår på en betryggende måde. Det er en udfordrende og svær tid for personalet. Det har det været gennem længere tid, men vi er meget skarpe på, at patienterne skal have en god behandling, siger han.

Bagud på point inden vinteren

Antallet af syge med Covid-19 stiger i øjeblikket. Tirsdag var der 444 på landsplan og 39 i Region Midtjylland. 

Det er ikke corona, der er den store udfordring for Hospitalsenheden Vest i øjeblikket, men det billede kan ændre sig - og udsigten til en vinter med mange indlagte coronapatienter vækker bekymring, når man tager den nuværende situation i betragtning.

- Vi er lidt bagud på point fra starten af, og vi ved jo ikke, hvad det er, vi kigger ind i. Men det er klart, at der er en opgave, der skal løses, og den vil blive løst, siger Nikolai Hoffmann-Petersen.

Den pressede hverdag på sygehusene har fået lægernes organisationer til at komme med flere forslag, der skal lette presset.

Lægeforeningen har foreslået, at man suspenderer den behandlingsgaranti, der sikrer, at man både kan blive udredt og behandlet inden for 30 dage, og formanden i Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, opfordrer ifølge TV 2 Nyhederne til, at man sætter lægestuderende ind på de belastede hospitaler.

4:34
SE OGSÅ - indslag fra den 8. november om personalet på akutafdelingen i Holstebro, der er presset af meget overarbejde.
Foto: Emil Nørgaard, TV MIDTVEST