Millioner til Midt- og Vestjyske Kommuner: Skal sikre kendte ansigter i ældres hjem

9,1 millioner kroner skal sikre større genkendelighed og en tryggere hverdag, når ældreplejens medarbejdere banker på døren hos de ældre i Favrskov Kommune.

0:38
Knap 33 millioner kroner skal gøre hverdagen lidt bedre for pensionister i fire af landsdelens kommuner
Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Når medarbejderne fra hjemmeplejen i Favrskov Kommune kommer på besøg i de ældres hjem, bliver det fremover et kendt ansigt de møder.

Kommunen har nemlig efter ansøgning modtaget 9.1 millioner kroner fra Socialstyrelsen til at etablere såkaldte faste teams, der skal sikre større genkendelighed, højere faglighed og tryghed for de ældre.

- Det er da helt vildt dejligt. Det gør, at der bliver lidt mere tid til medarbejdere hos den enkelte borger. Det er nemmere at lave aftaler med borgeren, og det er nemmere at love borgeren noget, når det er den samme, der kommer igen næste gang, siger Rikke Randrup Skåning, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune

De faste teams er ikke helt nyt for kommunen. I hjemmeplejen i et af områderne i kommunen  er der allerede gode erfaringer med teamorganiseringen, og det er netop de erfaringer, som resten nu skal nyde godt af, men det kræver os tid at omstille sig.

- Det er dejligt med ekstra midler, men de forsvinder også igen. Det tager tid at skulle arbejde på en anden måde, men jeg håber, medarbejderne kan se en mening med det, siger hun og fortsætter:

- Jeg har en forventning, om at når de rammer december 2023 og får en status, at vi har 13 teams, som er velkørende, og hvor de ældre og pårørende mærker forskellen. 

32,9 millioner til midt- og vestjyske kommuner

Udover Favrskov Kommune er i alt 191,6 millioner kroner fra finansloven 2021 blevet fordelt til 25 af landets kommuner.

Af dem er 32.857.220 millioner givet til fire midt- og vestjyske kommuner, hvor de som i Favrskov skal gå til de kendte ansigter i hjemmeplejen.

Netop den omstilling er vigtig for både de ældre og medarbejderne, siger social- og ældreministen

- I dag oplever alt for mange ældre, at der træder en ny medarbejder fra hjemmeplejen ind ad døren, så de skal starte forfra med at forklare deres behov og ønsker. Med faste teams kan medarbejderen fokusere på det vigtigste, nemlig omsorg og pleje og den enkelte ældres udvikling og behov. Det giver ganske enkelt en tryggere ældrepleje, når man kan sige ‘Vi ses i morgen’, siger Astrid Krag (S).

De faste selvstyrende teams blev allerede understøttet i en række kommuner med regeringens første Finanslov, og erfaringerne peger på gevinster for både de ældre og medarbejderne.

- Vi har en bunden opgave i udfordringen med at skaffe medarbejdere nok til ældreplejen, og faste teams kan være med til at gøre det mere attraktivt at arbejde som social- og sundhedshjælper, lyder det fra ministeren, der uddyber:

- Det giver øget trivsel for medarbejderne, og erfaringerne peger også på et lavere sygefravær i de faste teams, hvilken igen giver mere tid til pleje og omsorg for de ældre.

Pårørende som en aktiv spiller

Udover pengene i Favrskov Kommune skal gå til de faste teams, så sætter Favrskov Kommune også øget fokus på rehabilitering, forebyggelse af ensomhed og medarbejdertrivsel.

De enkelte medarbejdere i hjemmeplejen vil derfor blive oplært i at inddrage borgeren i opgaver i hjemmet, så de understøttes i at bevare og opbygge sit funktionsniveau. Derudover skal medarbejderne kunne hjælpe borgeren med at aktivere eller opbygge et socialt netværk for at forebygge ensomhed mest muligt.

- Vi har en ambitiøs ældrepleje, der hele tiden stræber efter at levere pleje af højeste kvalitet og samtidig arbejder for at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, da vi ved, at det højner livskvaliteten og kan være med til at forebygge ensomhed, lyder det fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune.

Udover kommunen nedsætter en styregruppe og en arbejdsgruppe, som skal sørge for projektets fremdrift. Så er planen også at sammensætte et bruger- og pårørendepanel, hvor det fire-fem gange frem til december 2023 er muligt at drøfte projektet, erfaringer og konkrete problemstillinger.

- Vi skal selvfølgelig høre, hvad borgere siger, men også de pårørende, der kan hjælpe os med at se, om vi gør det godt. Hvis man ved, at ens mor eller far får besøg, er man optaget af, om det går, som det skal, siger Rikke Randrup Skåning.