Thyholm Skole tager hul på skolereform

Thyholm Skole er blevet udvalgt af Undervisningsministeriet til allerede nu at afprøve rammerne for den nye skolereform

Skolen skal i løbet af de næste otte uger undervise eleverne i 0.-3. klasse, som man vil gøre det efter sommerferien, når den nye skolereform er trådt i kraft.

Eleverne får flere undervisningstimer, og skal blandt andet have fornyelsestimer, forbrændingstimer og fordybelsestimer.

- Vi skaber en længere men mere varieret skoledag, der kommer tættere på den enkelte elev og hans eller hendes behov. Samtidig laver vi en ordning, så hver elev får deres egen kontaktperson, der sammen med eleven sætter mål for undervisningen og trivslen, fortæller skoleleder Claus Rokkjær.

Efter de otte uger skal Struer Kommune evaluere projektet fra Thyholm Skole.

Senere laver Danmarks Evalueringsinstitut en samlet rapport fra de i alt 34 kommuner, der er med i projektet. Målet er at give alle skoler en række gode ideer til at komme godt i gang med den nye skolereform.